Vil du bli pilegrimsvert?

Mange av oss som bor i Trondheim og omegn, har i flere år vært med som pilegrimsverter og tatt imot pilegrimer som kommer til pilegrimskontoret på Nidaros Pilegrimsgård. PSO og ledelsen ved Nidaros Pilegrimsgård har lagt til rette for at også pilegrimsvenner fra andre steder kan komme til Trondheim en periode og gjøre en frivillig innsats som pilegrimsvert. Mere informasjon kommer senerer.

KURSKVELDER for pilegrimsverter - kommer senere


Påmelding

Hvis du kan tenke deg å være pilegrimsvert, kan du melde deg på kurskveldene våre.

Ansvarlig Gunnar Prytz Leland
Pilegrimsfelleskapet St Olav (PSO), gunnar.prytz@hotmail.com, mobil 4819 9173.

 

_______________________________________________________________________________

Bli pilegrim!


En pilegrim er på reise mot et hellig mål. Det kan være Nidaros, der Olav ble gravlagt, men også andre steder. Kanskje har man et «indre mål». I den kristne tradisjonen har mange vandret mot åndelig frigjøring. Men motivene for vandring kan være mange. Noen søker pilegrimsvandringen som en mulighet for oppmerksomt nærvær i eget liv. For andre handler det om tilhørighet til historie, kultur og natur. Og for noen gir vandringen primært en mulighet til rekreasjon og fysisk aktivitet.  

Sentralt i vår Olavsarv regnes i dag de tre norske kjerneverdiene nestekjærlighet, toleranse og mangfold. Det hører med til pilegrimens kall å ta seg av andre pilegrimer.

Om du tenker på å vandre eller bare er generelt interessert i pilegrimssaken: ta kontakt med Pilegrimsfellesskapet St Olav!