Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria – Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer – både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Vedtekter; se Sta. Maria VedtekterÅrsmeldingen for 2018 kan leses her.

Leder: Geir Karlsen, telefon: 916 24 884, e-post: geir.karlsen@glava.no

Styremedlemmer:

 • Mona-Elise Moan
 • Jan T. Engen
 • Helene Selvik    (sekretær og vandringsplanlegger)
 • Stig Ravnemyr    (webansvarlig)

Varamedlemmer:

 • Ingun Ege
 • Monika Svarød Aasen

Facebookgruppe: Pilegrimsfellesskapet Sta Maria sin facebookgruppe
E-post:                   pfstamaria@gmail.com

Borgleden vist i stort finner du på Pilegrimsledens websider her.
Borgleden i detaljer ligger på websidene til Visit Østfold. Se her.

 

Kommende arrangementer. (Oppdateres kontinuerlig)

Olsokfeiringen 2019

Følgende skjer:

 • Alliansevandring – Pilegrimsvandring fra Sverige i dagene før Olsok. (Se under)
 • 24/7.: Tilrettelagt vandring fra Kulås til Sarpsborg kirke.
  Arrangementet starter 11.30 og varer til 14.00
 • 27/7.: Familiedag på Borgarsyssel
 • 29.7.: Stor felles vandring på selve Olsokdagen 29. juli.
  Se dag 5 på alliansevandringen under.

Vi er samarbeidspartnere med Olavsdagene.


Dronning Astrid og kong Olav.
Foto: Lars Weberg

I 1019 er Olav Haraldsson i strid med svenskekongen Olaf Skötkonung. Olav trengte å bygge en allianse med naboene i øst for å samle riket. Han trenger et bryllup og gifter seg derfor med prinsesse Astrid av Sverige.

Alliansevandring – Skee middelalderkirke – Sarpsborg, 25.-29. juli
Med tema «Allianser- fortid- nåtid- fremtid» som bakgrunn for årets Olavsdager i Sarpsborg har vi lyst til å bli bedre kjent med området over grensen.
I middelalderen var landskapet Båhuslen, mellom Svinesund og Gøtaelvens munning, av de rikeste og viktigste områdene i Norge. I utallige sagatekster, og andre skriftlige kilder fra middelalderen, ser vi betydningen av Båhuslen for norske konger og stormenn – slik også for Olav den Hellige.
Ser vi Båhuslen i lys av middelalderens kirkelige historie, og pilegrimstradisjon, er det også et interessant område. Her lå flere av de norske klostrene, her lå viktige kirker, også med lokale valfartstradisjoner knyttet til seg. Når vi starter Alliansevandringen bringer den oss fra Skee Kyrka og videre langs Borgleden og ankommer Sarpsborg på Olsokdagen.

Det er en «bo-hjemme tur», der du kan gå alle eller noen etapper.
Borg bispedømme har ansvaret for dag 1.
Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria arrangerer dagvandringer, dag 2-4, fra Elgåfoss på grensen mot Sverige, og frem til Ingedal kirke – som du kan være med på! Det arrangeres felles transport og samkjøring etter behov til start og stoppsted disse dagene, så pakk sekken og matpakken og bli med slik at vi er flere som vandrer frem til Olavsbyen til Olsok 2019.
Dag 5 er i regi av Olavsdagene.

Vandringen  foregår slik:

Dag 1: Torsdag 25. juli – Skee kirke
Ved Skee kyrka, kommer biskop Atle, rådmann Unni Skaar og flere representanter fra Sverige. Det blir også musikk ved Carl-Andreas Næss med flere.
SKEE – EJDGESJØEN – ELGÅFOSS (ca. 10 km). Vandring på svensk side.Det går buss fra Borgarsyssel museum kl. 08.15 via Svinesundparken og retur fra Skee Kyrka er cirka 15.30.
Pris: Vandring, buss tur/retur, samt fika i Skee kyrka kr 200,-
Biletter kjøpes på www.ticketco.no på forhånd.

Dag 2: Fredag 26. juli
ELGÅFOSS – BAKKE
(ca. 22 km)
Start fra Elgåfoss- Østfolds høyeste uregulerte fossefall
Denne dagen går vi i litt kupert terreng – men mest på grus og skogssti. Det er en god dagsetappe – vi beregner bra med tid, men det er viktig å ha litt erfaring fra å gå langt på tur fra før.

Turen starter like ved riksgrensen til Sverige, og er en etappe med dype historiske røtter fra både eldgammel – og nyere tid. Her går Borgleden og Kyststien sammen, og like før Bakke kommer den inn på Karl XII`s vei. Dette er en vandring i flott og variert Østfoldnatur.

Med utgangspunkt i Elgåfoss, med sitt frie vannfall på 46 meter, går turen langs elver, vann og ut ved Iddefjorden.  Underveis passerer vi Svensk Grav, Bråtorp og St. Olavs Klev. Ved Bergby herregård, er det reist en bauta for slaget mellom nordmenn og svensker i 1808. Langs Iddefjorden passerer vi Folkå naturreservat før du kommer frem til Bakke Camping. Underveis blir det rastestopp og besøk i Enningdalen kirke.

Transport: Denne dagen er det felles transport fra Halden busstasjon kl. 08.30. Retur til Halden busstasjon cirka 17.30. Hit kommer en enten ved å kjøre (mulig med langtidsparkering i nærheten) – eller ved å eventuelt ta tog som ankommer Halden stasjon 07.45.

Påmeldingsfrist er tirsdag 24. juli til pfstamaria@gmail.com

«Kongelig bryllup» på Borgarsyssel på kvelden – i regi av Olavsdagene og Stiklestad nasjonale kultursenter. Les mer her.

Dag 3: Lørdag 27. juli
BAKKE – FREDRIKSTEN FESTNING –  HALDEN SENTRUM (ca. 16 km)
Start fra Bakke (Unicare Bakke senter for mestring og rehabilitering).
Etappen er middels tung. Det er ikke krevende terreng – men vandringen tar ca. 6 timer.

Fra Bakke vandrer vi ned til Iddefjorden, før leden fortsetter i et mer kupert terreng. Man ser tydelige spor etter steinhuggerne og deler av en gammel jernbanetrase anlagt for å frakte stein ned til sjøen. Idd middelalderkirke ligger vakkert plassert på Iddesletta. Veien går over åpne jorder og gårdstun. Etappens nest siste mål, Fredriksten Festning, er et unikt sted med en fantastisk historie. Underveis blir det rastestopp og gode historier.

Transport: denne dagen er det felles transport fra Halden busstasjon kl. 09.00. Hit kommer en enten ved å kjøre (mulig med langtidsparkering i nærheten) – eller ved å eventuelt ta tog som ankommer Halden stasjon 08.45.  
Retur  – vi ender denne dagens vandring i Halden sentrum cirka 15.30.

Påmeldingfrist er tirsdag 24. juli til pfstamaria@gmail.com

Dag 4: Søndag 28. juli
RØD HERREGÅRDINGEDAL KIRKE (ca. 16 km)
Etappen er middels tung. Det er ikke krevende terreng – men vandringen tar ca. 6 timer.

Start på vakre Rød Herregård, rett utenfor Halden sentrum, med omvisning inne og går videre opp til landbruksbygda Berg og Berg middelalderkirke fra 1100-tallet.  Kirken ligger vakkert plassert i gårds- og jordbrukslandskap. Turen tar oss videre gjennom bølgende åkre og fine gårdsanlegg. Det er flere fornminner å se på denne etappen. Vi passerer klatring på grensen og går videre inn i et frodig skoglandskap – etappen slutter ved Ingedal middelalderkirke fra 1200-tallet. Vi avslutter inne i kirken. 

Transport: Vi starter denne dagen på Rød klokken 10.00. Vi satser på samkjøring. Møt opp på Ingedal kirke kl. 09.30. Gi beskjed om du kommer og om du eventuelt har bil eller ikke til pfstamaria@gmail.com

«Alliansekonsert» i gresset på kvelden – Borgarsyssel museum. Les mer her.

Dag 5: Mandag 29. juli (Olsokdagen)
SKJEBERG KIRKE – BORGARSYSSEL MUSEUM
(ca. 10 km, noe asfalt)
Gregoriansk tidebønn i Skjeberg kirke kl. 10.00. Ta med sekk med drikke, noe å sitte på, god matpakkelunsj og litt nøtter eller sjokolade. 
Ankomst Borgarsyssel cirka kl. 15.00, hvor det er anledning til å kjøpe rømmegrøt. 
Buss går fra Borgarsyssel museum for de som ønsker det kl. 09.30.
Bilettpris: 100 kr. – inkluderer buss, vandring og rømmegrøt ved ankomst på Borgarsyssel. Biletter kjøpes på www.ticketco.no. En kan være med uten bilett, men må da ordne transport selv.

Olsokgudstjeneste på Borgarsyssel kl. 18.00 på kvelden. Alle pilegrimene er invitert til å være med på gudstjenesten – og gå inn i prosesjon sammen med de andre som deltar. Det er sang ved St. Olav vocale og musikk ved kantor Carl-Andreas Næss og musikere fra Det norske blåserensemble.
Predikant denne dagen er Biskop emeritus fra Stavanger, Erling Pettersen. Biskop Atle Sommerfeldt leder gudstjenesten. 

Har du noen spørsmål om alleansevandringen kan du også ringe Helene Selvik på mobil 99236541.