Pilegrimsforbundet i Norge

Pilegrimsvandring Skardøra

Pilegrimsvandring Skardøra. Foto: Vigdis Vormdal

Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) organiserer pilegrimsforeninger i Norge og har sitt hovedsete i pilegrimsbyen Trondheim.

Pilegrimsforbundet i Norge en ideell organisasjon. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimstradisjoner og pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.

Forbundet er registrert i Brønnøysundregistrene med org. nr. 928 564 584. Bankkonto 1506.75.74572.

Styremedlemmer 2024:

Ingrid Bolstad Kunzendorf (leder)
Kristin Øveraas
Laila H. Støen
Marit Larsen
Einar Vegge
Morten Dahler (vara)
Inger-Helen Ishoel Olsen (vara)

Pilegrimsforbundet i Norge vil:

  1. styrke samarbeidet med lokale og regionale medlemsforeninger og tilrettelegge for frivillig innsats
  2. stimulere til ferdsel langs pilegrimsledene
  3. være pådriver overfor myndighetene i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene og infrastrukturen rundt dem, samt videreutvikle Trondheim som Nordens viktigste pilegrimsmål
  4. samarbeide med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til pilegrimsarbeidet, ferdsel langs pilegrimsledene og styrking av en levende pilegrimstradisjon
  5. stimulere til vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom ulike tros- og livssynssamfunn
  6. informere om pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner
  7. utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid, herunder informere om pilegrimsforeningene.

Vedtekter for Pilegrimsforbundet i Norge.