Pilegrimsfellesskapet St Olav

Pilegrimsfellesskapet - En pilegrim skuer ut over landskapet

Pilegrimsfellesskapet – En pilegrim skuer ut over landskapet

Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO)

er en ideell organisasjon  åpen for alle. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimsfellesskapet St Olav er basert på frivillig arbeid og ble stiftet 28.1.2006. Vedtektene kan du lese her. Foreningen er registrert i enhetsregistret (Brønnøysund) med nr 992 103 949.

 

Medlemmer av styret 2021

Ingrun Jule (leder)
Tor Singsaas (nestleder)
Helene Selvik (sekretær)
Trond Klaape (styremedlem)
Laila Støen (styremedlem)
Adrien Safranka (vara)
Hilde Kirkvold (vara, kasserer)
Einar Vegge (pilegrimsprest) deltar også i møtene.

Les mer om medlemskap her