Pilegrimsfellesskapet St Olav

Pilegrimsfellesskapet - En pilegrim skuer ut over landskapet

Pilegrimsfellesskapet – En pilegrim skuer ut over landskapet

Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO)

er en ideell organisasjon  åpen for alle. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimsfellesskapet St Olav er basert på frivillig arbeid og ble stiftet 28.1.2006. Vedtektene kan du lese her. Foreningen er registrert i enhetsregistret (Brønnøysund) med nr 992 103 949.

 

Valgte medlemmer av styret 2018

Vigids Vormdal (leder)
Liv Aastad (nestleder)
Ingvild Ødegård (styremedlem)
Håvard Karlsen (styremedlem)
Hilde R. Kirkvold (sekretær)
Adrien Safranka (vara)
Mari Stene (vara).
Einar Vegge (pilegrimsprest) deltar også i møtene.

 

Aktiviteter

I 2018 skal vi ha en gjennomgang av organisasjonen og vi går derfor spennende tider i møte. Samtidig holder vi hjulene igang.

Våre aktiviteter består blant annet i å
– Sende ut langvandrere fra Oslo mot Trondheim
– Ta imot pilegrimer på Nidaros pilegrimsgård
– Arrangere pilegrimsvandringer
– Ansvar for Pilegrimsboden under Olavsfestdagene
– Arrangere møter med tema relatert til pilegrim

Les mer om medlemskap her