Pilegrimsfellesskapet St Olav

  Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO) er en ideell organisasjon  åpen for alle. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt. PSO er åpen for alle, og den er basert på frivillig arbeid. Pilegrimsfellesskapet St Olav ble stiftet 28.1.2006. Vedtektene kan du lese her. Foreningen er registrert i enhetsregistret (Brønnøysund) med nr 992 103 949. Valgte medlemmer av styret 2018: Vigids Vormdal (leder) Liv Aastad (nestleder) Ingvild Ødegård (styremedlem), Håvard Karlsen (styremedlem),  Hilde R. Kirkvold (sekretær) Adrien Safranka (vara) og Mari Stene (vara). Einar Vegge (pilegrimsprest) deltar også i møtene.