Pilegrimsfellesskapet St Olav

Pilegrimsfellesskapet - En pilegrim skuer ut over landskapet

Pilegrimsfellesskapet – En pilegrim skuer ut over landskapet

Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO)

er en ideell organisasjon  åpen for alle. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimsfellesskapet St Olav er basert på frivillig arbeid og ble stiftet 28.1.2006. Vedtektene kan du lese her. Foreningen er registrert i enhetsregistret (Brønnøysund) med nr 992 103 949.

 

Medlemmer av styret 2019

Ingrun Jule (leder)
Liv Aastad (styremedlem)
Helene Selvik (styremedlem)
Håvard Karlsen (styremedlem)
Hilde R. Kirkvold (styremedlem)
Adrien Safranka (vara)
Bjørn Sandsaunet (vara).
Einar Vegge (pilegrimsprest) deltar også i møtene.

 

Aktiviteter

I 2019 skal vi utvikle organisasjonen videre, og vi går fortsatt spennende tider i møte.

Våre aktiviteter består blant annet i å
– Sende ut langvandrere fra Oslo mot Trondheim
– Ta imot pilegrimer på Nidaros pilegrimsgård
– Arrangere pilegrimsvandringer
– Ansvar for Pilegrimsboden under Olavsfestdagene
– Arrangere møter med tema relatert til pilegrim

Les mer om medlemskap her