Når

20/04/2024    
10:30 - 17:00

Hvor

Mariakirken
Granavollen 17, Gran, 2750, Innlandet

Event Type

Kart utilgjengelig

Velkommen til årsmøtet i Pilegrimsforbundet i Norge lørdag 20. april på Granavollen. Vertskap er Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av våre medlemsforeninger. Kun delegater har stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet, det vil si senest 15. mars. Forslag sendes til: forbundet@pilegrimsfellesskapet.no

Program:

 • Kl 1030: Ankomst, kaffe, registrering.
 • Kl 11: Årsmøte
 • Kl 13: Lunsj i pilegrimssenteret og Kari baker pilegrimskake Santiago
 • Kl 14: Vandring til prestegårdshagen
 • Kl.15: Omvisning v/ Kari
 • Kl.16: Pilegrimsmesse v/ Therese, Natalia spiller pilegrimsmusikk i etterkant
 • Kl.17: Avslutning

 

Saker til behandling, jf Vedtekter for PFN § 4 Årsmøtet:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.
 3. Godkjenne årsmelding
 4. Godkjenne revidert regnskap
 5. Godkjenne budsjett
 6. Fastsette kontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

 

Praktisk info:

 • Tog fra Oslo: 9:04 ankomst Gran 10:13
 • Tog retur: Fra Gran 17:28 ankomst Oslo 18:52
 • Merk! VY`s reiseplan kan bli endret.
 • Taxi 4 km. fra Gran Stasjon anbefales. Veg kun på asfalt og den gamle kjørkevægen er sannsynligvis ikke farbar på denne tida

 

Overnatting: På Granavollen er det tre overnattingsmuligheter for de som ønsker det:

 

Hver forening melder inn navn på sin(e) delegat(er). Andre medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet kan melde seg på direkte. Pris per person kroner 250 for servering (kaffe, lunsj mm).

Påmelding og betaling innen 13. april på epost til forbundet@pilegrimsfellesskapet.no, konto 1506.75.74572 eller Vipps #802989.