Når

07/12/2021    
19:00 - 21:00

Event Type

Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav.

Møtet blir gjennomført digitalt. Påmelding til post@pilegrimsfellesskapet.no innen 5.desember. Alle påmeldte får link til møtet.

I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i tråd med de svar vi har fått gjennom høringen som ble sendt ut i juni.

Vedlegg: