Når

28/07/2024 - 29/07/2024    
23:00 - 00:15

Hvor

Nidarosdomen
Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Trøndelag, 7013
Kart utilgjengelig
Vakegudstjenesten – Olavsvaka er midnattsgudstjenesten som samler oss alle som pilegrimer og livsvandrere ved Olav den helliges grav. I denne gudstjenesten hører vi musikk og sang som tar oss tilbake til pilegrimene og katedralen i middelalderen, vi får høre preken fra årets gjestende biskop og hilsner fra pilegrimer som har vandret til Trondheim. Gudstjenesten ender stemningsfullt og går over i den hellige natten da domkirka står åpen for bønn, sang og stillhet.
BISKOP PRESES Olav Fykse Tveit (foto: TITT Melhuus)
SOKNEPREST Andreas Grandy-Teig
PILEGRIMSPREST Ingrid Kunzendorf
PILEGRIMSPREST Steffen Torsteinsen Aune
DOMKANTOR Brita Sjöberg
KOR Schola Sanctae Sunnivae
DIRIGENT Anne Kleivset