Når

28/09/2023    
09:00 - 10:00

Event Type

For tiden legger flere mennesker ut på pilegrimsvandring. Pilegrimene har ulik bakgrunn, motivasjon og  egne tanker om f.eks. hvor vandringen deres skal finne sted, hvor lang den skal være og ikke minst: hvordan de vil bevege seg fra A til B. I denne sammenheng definerer noen seg som religiøse pilegrimer fra ulike trossamfunn; andre som kulturelle pilegrimer.

Hva skjer i en slik fornyelse av en gammel tradisjon? Er det noe nytt som skjer eller har det å gå pilegrim alltid endret seg med påvirkning fra tiden den fant sted i? Hvordan skal vi som tros- og livssynsamfunn komme dette i møte?

Kirkerådets seksjonsleder – gudstjenesteliv og kultur, Inger Anne Naterstad vil lede samtalen med webinardeltakerne etter at sokne- og pilegrimsprest i Sarpsborg og medlem av Kirkerådets Nasjonale kirkelige pilegrimsutvalg, Helene Selvik, gen.sekr. i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf, Joys og regional leder og pilegrimsprest ved Oslo pilegrimssenter, Anne Runesson, har presentert sine refleksjoner om å være pilegrim i dag.

Webinaret er åpent for ALLE.

Lenke til påmelding.