Tid: Lørdag 3 februar kl 13.00
Sted: Nidaros Pilegrimsgård.

Øystein Ekroll er historiker ved Nidarosdomens restaureringsarbeider og vil foredra om «Oktogonen» i Nidarosdomen. Hvis det er ledig i domen vil han avslutte foredraget der.

Servering: Kaker og kaffe.

Hjertelig velkommen!