Stoff til Pilegrim i dag nr 1-2022

Redaksjonen for Pilegrim i dag har startet arbeidet med nr. 1-22, og inviterer alle pilegrimsvenner til å sende inn bidrag til bladet. Vi ønsker både kortere og lengre bidrag, bidrag som ser tilbake og bidrag som ser fremover. Opplevelser fra pilegrimslivet du har...