Velkommen til vandring
fra Nidaros Pilegrimsgård, Kjøpmannsgt. 1.

Onsdag 2. mai, kl. 17:00-18:00
Gudbrandsdalsleden* i Trondheim og synlige katolske spor – på vei hjem, en kort pilegrimsvandring fraPilegrimsgården til Ila.

Vandringen avsluttes i Ila og tar en liten time.

* Gudbrandsdalsleden er den mest traffikerte pilegrimsleden i Norge, der langvandrere har tilbrakt 13319 dager på leden i 2017.

Pilegrimsvegleder: Adrien Safranka
Arr. Mottaksutvalget, Pilegrimsfellesskapet St. Olav

Gudbrandsdalsleden i Trondheim og synlige katolske spor