Medlemskap under Olavsfestdagene 2018

Under Olavsfestdagene 28.07 – 04.08.18 har vi en spesialpris med 100 kr for medlemskap ut 2018. Du treffer oss i Pilegrimsboden ved 0-steinen eller på Nidaros Pilegrimsgård.

Som medlem av PSO får du:
  • Medlemsbladet «Pilegrim i dag» (2-3 nummer per år)
  • Pilegrimsvandringer sammen med andre
  • Møter og foredrag om pilegrimsvandringer
  • Råd og veiledning for pilegrimsvandringer
  • Relevant informasjon og pilegrimspass

Som medlem kan du også hjelpe oss i jobben med å stimulere til vandring langs pilegrimsveiene. Du kan enten støtte oss med medlemskap og/eller jobbe som frivillig i en av våre lokale foreninger eller i PSO sentralt i Trondheim. Vi samarbeider med enkeltpersoner, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til pilegrimsarbeidet og til vandringer mot Nidaros og andre pilegrimsmål.

Vi stimulerer til vennskap og forståelse over landegrensene og ønsker at broer skal bygges mellom ulike tros- og livssynssamfunn.

 

Vedtatt medlemskontingent for 2018:

kr 200 (enkeltpersoner)
kr 300 (familier)
kr 100 (studenter)
kr 500 (organisasjoner/bedrifter)
kr 600 + kr 150 per bladabonnent (lokal/regionalforeninger)

Bankgiro: 0539.61.39369

Kontakt

Pilegrimsfelleskapet St Olav (PSO), post@pilegrimsfellesskapet.no, mobil 975 97 780 (Vigdis Vormdal)

 

Våre vedtekter finner du her.