Redaksjonen for Pilegrim i dag har startet arbeidet med nr. 2-23, og inviterer pilegrimsvenner til å sende inn bidrag til bladet. Vi ønsker både kortere og lengre bidrag, gjerne bidrag som ser tilbake på årets vandringer. Opplevelser fra pilegrimslivet du har lyst til å dele, refleksjoner som har blitt viktige for deg. Små notiser og korte fortellinger er også av interesse. Vi ønsker at magasinet skal informere om og inspirere til vandring på pilegrimsledene.

Vi vil gjerne ha bilder, – de er viktige i vårt magasin. Redaksjonen vurderer innkomne bidrag og husk; alle bidrag er velkomne!

Frist: Alt stoff sendes til redaksjon@pilegrimsfellesskapet innen 15. oktober. Ved evt. behov for annen frist, ta kontakt med redaksjonen.

Til orientering:

Lengre bidrag inntil 15 000 tegn inkl. mellomrom + 3-8 bilder, kortere bidrag inntil 5 000 tegn inkl. mellomrom + 2-5 bilder.