Iona Abbey - Foto: Visit Scotland

Iona Abbey – Foto: Visit Scotland

Vi gleder oss til å ta imot Harald Olsen på Cafe Olav og høre om hans søken etter hellige steder.

Tid: lørdag 4. november 2017 kl 13.00
Sted: Nidaros Pilegrimsgård

Harald Olsen føler som mange andre et behov for å vende tilbake til hellige steder. Hans søken etter det hellige, er i både konkret og overført betydning en pilegrimsvandring. De hellige stedene er for ham viktige orienterings- og forankringspunkt i tilværelsen.

Harald Olsen har vært reiseleder på pilegrimsferder, til det keltiske Skotland og til kristenhetens røtter i Syria. Han har skrevet flere bøker som Ørkenvid, Ilden fra vest, Havets pilegrimer, Frodig fromhet i vest og Den østlige pilegrimsvei.