Pilegrimsfellesskapet Santa Gjertrud ble stiftet 30. november 2016. Pilegrimsfellesskapet Sta Gjertrud vil fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer generelt, i søndre Vestfold spesielt.

Styreleder: Olav Reitan. Telefon 997 45 054. Epost: olav.reitan@utekirke.no

Facebook: Pilegrimsfellesskapet Santa Gjertrud, Sandefjord

Kommende arrangementer i regi av Pilegrimsfellesskapet Santa Gjertrud.