Pilegrimsfellesskapet Santa Gjertrud ble stiftet 30. november 2016. Pilegrimsfellesskapet Sta Gjertrud vil fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer generelt, i søndre Vestfold spesielt.

Styreleder: Arne Walther Gregersen. Telefon 997 93 305. Epost: awg@live.no

Facebook: Pilegrimsfellesskapet Santa Gjertrud, Sandefjord