Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) ble stiftet 7. desember 2021 under ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO).

PFN overtar PSOs rolle som landsoverbygning for det frivillige pilegrimsarbeidet, og alle pilegrimsfellesskap og andre pilegrimsforeninger kan melde seg inn i forbundet. PFN utgir medlemsbladet Pilegrim i dag fra og med 2022. PFN vil ha hovedsete i Trondheim.

PSO fortsetter som pilegrimsfellesskap med sete i Trondheim. Alle direktemedlemmer forblir medlemmer i PSO med mindre de selv melder seg ut. PSO skal ha ansvar for lokale vandringer og arrangementer i Trondheimsområdet, bemanning av pilegrimsmottaket og samarbeidet med Nidaros pilegrimsgård.

Målsetting for PFN

Pilegrimsforbundet i Norge er en ideell organisasjon. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimstradisjoner og pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.

Pilegrimsforbundet i Norge vil:

  1. styrke samarbeidet med lokale og regionale medlemsforeninger og tilrettelegge for frivillig innsats
  2. stimulere til vandring langs pilegrimsveiene
  3. være pådriver overfor myndighetene i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene og infrastrukturen rundt dem, samt videreutvikle Trondheim som Nordens viktigste pilegrimsmål
  4. samarbeide med personer, institusjoner, bedrifter og organisasjoner som bidrar til
    pilegrimsarbeidet, vandringer langs pilegrimsveiene og styrking av en levende pilegrimstradisjon
  5. stimulere til vennskap og forståelse over landegrensene og kontakt mellom ulike tros- og livssynssamfunn
  6. informere om pilegrimssteder og pilegrimstradisjoner
  7. utgi medlemsblad og drive annet relevant informasjonsarbeid, herunder informere om pilegrimsforeningene