Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby organiserer pilegrimsinteresserte langs St. Hallvardleden (Tunsbergleden) fra Drammen/Sande via Lier og Røyken, til Asker.

Vi arrangerer vandringer, merker leden og markerer St. Hallvardsdag. Vi ønsker å fremme friluftsliv, rekreasjon og åndelig refleksjon gjennom pilegrimsvandringer.

Kommende arrangementer i regi av Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby

Alle innlegg for Pilegrimsforeningen St Hallvard av Huseby finner du her.

Facebookside: https://www.facebook.com/StHallvardavHuseby/

Beskrivelse og kart for pilegrimsveien mellom Bragernes (Drammen) og Asker.

Kontaktinformasjon for foreningen: Telefon 908 29 551, E-post knut.b.hanssen@gmail.com