Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) startet sitt tilbud med guidede middelalderkirkevandringer i 2018, og lanserte «Pilegrimspass for middelalderkirker på Østlandet» i desember 2019. Dette passet dekker alle middelalderkirker og -ruiner i Akershus og Oslo, og tar også med et utvalg historiske kirketufter i samme område. Passet har 24 mål, med plass til noen selvvalgte i tillegg. Passet ble realisert med økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune og i designsamarbeid med Regionalt pilegrimssenter Oslo.

Du kan bruke passet på egen hånd og oppsøke kirkene når de er åpne, men du kan også besøke målene ved å delta på PSHs åpne vandringer. Disse går ofte til en av middelalderkirkene i passet. Turlederne allierer seg med lokale ressurspersoner, og tidspunkt for ‘åpen dør’ og eventuell guiding i kirkene annonseres slik at både kort- og langvandrende personer kan delta. Turlederne tilbyr stempling i passet, for den som ønsker det.

PSH skal «arbeide for å bygge opp og styrke interesse for vandringer og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsledene i Østlandsområdet», og vi håper at middelalderkirkepasset inspirerer pilegrimsvandrere til å oppsøke steder som ligger nær de merkede pilegrimsledene. Mange vandrere samler pilegrimsopplevelser langt hjemmefra, men sjeldnere i sitt nærmiljø. PSH ønsker å bidra til at flere tar omveier i Østlandsregionen på sin langsomme ferd mot de store pilegrimsmålene, både som en del av den lange vandringen og som «hverdagspilegrim». 

Ønsker du å motta forvarsel om PSHs «passvandringer» og åpne pilegrimstreff?
Registrer deg på PSHs informasjonsliste via
denne siden
.
Turene annonseres som arrangementer på PFNs arrangementsoversikt, PSHs hjemmeside og i PSHs Facebook-gruppe.

Ønsker du et pilegrimspass for middelalderkirker i Oslo og Akershus?
Send en epost til
pf.st.hallvard@hotmail.com med informasjon om ønsket antall, eller kjøp det på ett av PSHs arrangementer.
Passet koster 100 kr. Eventuell porto kommer i tillegg. 

 

Gjennomførte middelalderkirkevandringer/-besøk

2022

2021

  • 27.februar – Pilegrimsmål i Oslo sentrum, Akershus, Hallvardskatedralruinen og Gamle Aker kirke (runde 1)
  • 20.mars – Pilegrimsmål i Oslo sentrum, Akershus, Hallvardskatedralruinen og Gamle Aker kirke (runde 2)
  • 12.juni – Frogner gamle kirke, med vandring Frogner/Leirsund/Skedsmovollen (lokale guider og solist fra Lillestrøm kulturskole)
  • 25.september – Sørum middelalderkirke, med vandring t/r Sørumsand (guidebok fra Sørum kirkekontor og koralmusikk v/Sørumsand skolemusikkorps)
  • 16.oktober – Asak kirkeruin (lokale guider fra Skedsmo historielag) med vandring t/r Leirsund
  • 6.november – Ski middelalderkirke (lokal guide) med vandring Ski-Oppegård, delvis langs Borgleden.

2020

2019: Nesodden kirke, Nittedal kirkegrunnmur, Gol stavkirke på Folkemuseet, Skedsmo kirke
Alle med lokal guiding.

2018: Enebakk kirke, Lørenskog kirke, Hovedøya klosterruin
Alle med lokal guiding.

Kulturinnslagene på Akershus-vandringene i 2020-2022 ble delfinansiert av et tilskudd under Aktivitetsløftet fra Viken fylkeskommune.

Kontakt Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) om denne aktiviteten.