Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) lanserte «Pilegrimspass for middelalderkirker på Østlandet» i desember 2019. Dette passet dekker alle middelalderkirker og -ruiner i Akershus og Oslo, og tar også med et utvalg historiske kirketufter. Det har 24 mål, med plass til noen selvvalgte i tillegg. Passet ble realisert med økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune og i designsamarbeid med Regionalt pilegrimssenter Oslo.

Du kan bruke passet på egen hånd og oppsøke kirkene når de er åpne, men du kan også besøke målene på PSHs gruppeturer. Gjennom 2020 vil PSH arrangere 6-8 lørdagsvandringer til et utvalg av passets mål. Disse vandringene vil være åpne for alle. Turlederne vil alliere seg med lokale ressurspersoner, og tidspunkt for ‘åpen dør’ og eventuell guiding i kirkene vil annonseres, slik at ikke-vandrende personer også kan delta. Turlederne vil tilby stempling i passene, for den som ønsker det.

Et middelalderkirkepass for utvalgte mål i regionen kan lede flere til å oppsøke inspirasjonssteder i nærområdene til de merkede pilegrimsledene. Mange vandrere opplever mer som pilegrim langt hjemmefra i inn- og utland enn de gjør i sitt eget nærmiljø. PSH ønsker å bidra til at flere tar noen omveier i Østlandsregionen, både på sin langsomme ferd mot de store pilegrimsmålene og som «hverdagspilegrim». PSH skal arbeide for å bygge opp og styrke interesse for vandringer og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsledene i Østlandsområdet og styret håper at passet vil bidra til dette.  

Ønsker du å motta forvarsel om PSHs lørdagsvandringer og åpne pilegrimstreff?
Registrer deg på PSHs informasjonsliste via
denne siden
.
Turene vil også annonseres med egne arrangementer på PSHs Facebook-gruppe.

Ønsker du et pilegrimspass for middelalderkirker i Oslo og Akershus?
Send en epost til
pf.st.hallvard@hotmail.com med informasjon om ønsket antall, eller kjøp det på ett av PSHs arrangementer.
Passet koster 100 kr. Eventuell porto kommer i tillegg.