En innholdsrik helg med årsmøte 2018 er over. Vi takker for at så mange tok turen til Trondheim.

Her finner du referat årsmøte 2018 i PSO

Nytt styre i PSO 2018 består av (fra venstre bak) av Liv Aastad, Håvard Karlsen,  Ingvild Ødegård og Mari Stene, foran fra venstre Hilde R. Kirkvold, Vigdis Vormdal og Adrien Safranka