Ny redaksjon fra 2021
Magasinet Pilegrim i dag har fått ny redaktør og har utvidet redaksjonen. Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell har sagt ja til redaktørjobben og Helene Selvig, pilegrimsprest i Sarpsborg har blitt med i redaksjonen. Veteranene Vigdis Vormdal og Bjørg Vartdal Hareide fortsetter arbeidet og sikrer kontinuiteten. Den nye redaksjonen håper på et godt samarbeid med dere alle og tar gjerne imot synspunkter på hvordan magasinet skal utvikles framover.

Send inn stoff
Redaksjonen vil med dette invitere dere til å sende inn bidrag til Pilegrim i dag. Vi ønsker både kortere og lengre bidrag, bidrag som ser tilbake og bidrag som ser fremover. Opplevelser fra pilegrimslivet du har lyst til å dele, refleksjoner som har blitt viktige for deg. Små notiser og korte fortellinger er også av interesse. Vi vil gjerne ha bilder, – de er viktige i vårt magasin. Redaksjonen vurderer innkomne bidrag og husk; alle bidrag er velkomne!

Frist
Vi må ha stoffet inn henholdsvis senest 15.mars og 15. oktober for de to numrene som kommer ut hvert år.

Vi ser fram til å motta stoff fra dere, – det er viktige bidrag for å kunne lage det pilegrimsmagasinet vi ønsker å utgi!

Send stoff til redaksjon@pilegrimsfellesskapet.no.