Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i PSO 7.  desember

Ekstraordinær generalforsamling

Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Møtet blir gjennomført digitalt. Innkalling og informasjon om pålogging sendes ut i midten av november. I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i...