Årsmøter for Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) og Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) avholdes i Trondheim den 23. april 2022. Medlemmer kan velge å delta på ett av årsmøtene eller begge. Vi oppfordrer alle til å delta på festen fra kl 18.

I henhold til vedtak i ekstraordinært årsmøte den 7. desember 2021, avholdes det årsmøte for både PFN og PSO denne dagen.

 • PSO: Pilegrimsfellesskapet St. Olav, med sete i Trondheim fortsetter som forening. Alle tidligere direktemedlemmer i PSO forblir medlemmer i denne med mindre de selv melder seg ut. PSO vil ha ansvar for vandringer og andre pilegrimsarrangementer i Trondheimsområdet, pilegrimsmottaket og samarbeidet med Nidaros pilegrimsgård.
 • PFN: Pilegrimsforbundet i Norge overtar rollen som landsoverbygning for det frivillige pilegrimsarbeidet, og vil utgi medlemsbladet Pilegrim i dag. PSO er medlem av PFN fra og med 2022. Det er også alle andre pilegrimsforeninger som melder seg inn her.

 

Program for dagen:

09.30   Velkommen, kaffe og registrering. Erkebispegården, Nidaros bispedømmes lokaler.

10.00   Årsmøte for PSO. Erkebispegården, Nidaros bispedømmes lokaler. Årsmøtesaker PSO 2022

11.30   Enkel lunsj

12.30   Vandring ved og rundt Nidarosdomen

13.30   Musikkandakt i Nidarosdomen

14.30   Årsmøte for PFN. Erkebispegården, Nidaros bispedømmes lokaler. Årsmøtesaker PFN 2022

18.00   Fest med middag. Pilegrimsgården i Trondheim.

Toastmaster: Tor Singsaas.

 

Påmelding:

Hver forening bes melde inn navn på sin(e) delegat(er).

Det er mulig å melde seg på til deler av møtet. Meld fra om eventuelle allergier.

Den enkelte må selv ordne eventuell overnatting.

Påmeldingfrist: 15. april til post@pilegrimsfellesskapet.no

Pris: 350. (Kr 100 for lunsj, og kr 250 for middag).

 

Delegater i årsmøtet for PFN

Årsmøtet består av delegater fra aktive medlemsforeninger med betalt årskontingent ved siste årsskifte. Delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Styrets medlemmer og varamedlemmer, har møteplikt og tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Øvrige deltagere med møterett har kun talerett. Styret kan invitere observatører.

Årsmøtet består av valgte delegater fra medlemsforeningene etter følgende representasjonsordning:

 • 1 – 50 medlemmer 1 delegat
 • over 50 medlemmer 2 delegater
 • over 100 medlemmer 3 delegater
 • over 200 medlemmer 4 delegater
 • over 300 medlemmer 5 delegater
 • over 500 medlemmer 6 delegater

Ved beregning av antall delegater legges til grunn medlemstallet per 31. desember året før årsmøtet holdes.

Dette gir denne fordelingen av delegater:

 • Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO)   3 delegater
 • Pilegrimsforeninga i Rennebu             1 delegat
 • St. Olav i Oppdal                                    1 delegat
 • St.Thomas i Valdres                               1 delegat
 • RiHaTo, Gran                                           1 delegat
 • Nettverk for Østerdalsleden                 1 delegat
 • St. Hallvard av Huseby                           2 delegater
 • St. Hallvard av Oslo                                1 delegat
 • Sta. Sunniva, Florø                                 1 delegat
 • Sta. Maria, Sarpsborg                            2 delegater
 • Kvite kyrkjer i Tinn                                  1 delegat