«Hallvardsvandringen» er et samarbeidsarrangement mellom Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby og Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo.

Årets Hallvardsvandring er tenkt gjennomført 8. og 9. mai som to dagsvandringer. Mer informasjon kommer ut i god tid før arrangementsstart.

  • Lør 8 Bragernes torg til Spikkestad.
  • Søn 9 fra Lysaker, Fåbro middelalderbro til Middelalderparken.

Kontakt evt. lederen i Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby eller lederen av Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo for avklaringer.