Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Møtet blir gjennomført digitalt. Innkalling og informasjon om pålogging sendes ut i midten av november. I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i...
Ekstraordinær generalforsamling

Velkommen til årsmøte i PSO 2021

Årsmøtet for PSO avholdes digitalt den 24. april kl 10.00 – 15.15. De som vil delta klikker på denne linken: https://amot.whereby.com/rom-xl1 Legg inn navnet ditt og trykk Continue. Be om tillatelse for bruk av mikrofon og kamera, deretter klikk på Tillat (Allow) i...
Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokoller Her finner du årsmøteprotokoll fra årsmøte 2018 i PSO Her finner du årsmøteprotokoll med vedlegg for PSO 2019 Her finner du protokoll fra årsmøte for PSO 2020
Årsmøte på e-post 2020

Årsmøte på e-post 2020

Velkommen til årsmøte i PSO – på e-post Årsmøtet for PSO i 2020 gjennomføres på e-post, på følgende måte: Årsmøtesaker med forslag til vedtak sendes ut på e-post innen 20. mars 2020. Styreledere i lokalforeningene bes videresende til sine medlemmer. Alle...