Pilegrimsfelleskapet St. Olav – Nidaros er en ideell organisasjon som er åpen for alle som ønsker å være medlem. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimserfaringer og pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav ble stiftet 28.1.2006, og er basert på frivillig arbeid. Foreningen er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysund) med nr 992 103 949.

Epostadresse: post@pilegrimsfellesskapet.no

Styremedlemmer 2022:

Valborg Sund (leder), tlf. 900 73 980
Adrien Safranka
Vigdis Vormdal
Gunnar Prytz Leland
Sigurd Ingvaldsen
Steffen Aune (vara)
Turid Thorvaldsen (vara)
Einar Vegge (pilegrimsprest) deltar også i møtene

Les mer om medlemskap her