Stoff til Pilegrim i dag

Stoff til Pilegrim i dag

Ny redaksjon fra 2021 Magasinet Pilegrim i dag har fått ny redaktør og har utvidet redaksjonen. Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell har sagt ja til redaktørjobben og Helene Selvig, pilegrimsprest i Sarpsborg har blitt med i redaksjonen. Veteranene Vigdis...
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Den 7. desember kl 19 gjennomføres det ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Møtet blir gjennomført digitalt. Innkalling og informasjon om pålogging sendes ut i midten av november. I møtet fortsetter prosessen for organisasjonsutvikling, i...
Høring om organisasjonsutvikling

Høring om organisasjonsutvikling

Styret i PSO ønsker tilbakemelding fra alle lokalforeninger og fra Nidarosutvalget på vår prosess for organisasjonsutvikling. Høringsdokument organisasjonsutvikling Utkast til vedtekter for en ny landsoverbygning for pilegrimsforeningene Svar sendes til...
Hagedugnad ved Nidaros Pilegrimsgård 3. mai 2021

Hagedugnad ved Nidaros Pilegrimsgård 3. mai 2021

Nidaros Pilegrimsgård inviterer til hagedugnad, slik at vi kan få en god start på sommersesongen. Nidarosutvalget, hagegruppen og andre engasjerte ved pilegrimsgården er velkommen til å stille opp: Man 3. mai kl. 10:00 Arbeidet fortsetter utover ettermiddagen, dersom...