Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten, forkortet RiHaTo, er et nettverk for vestleden av Olavsveiene og organiseres som regional pilegrimsforening. RiHaTo er med i Pilegrimsforbundet i Norge.

Styret i RiHaTo 2022

Leder:
Kari Røken Alm, tlf +47 480 31 933, e-post: rihato@online.no

Styremedlemmer:
Peder Gjerdrum (kasserer)
Anne Okkenhaug Bentsen
Lena Ros Matthiasdottir
Lene Birgitte Bjølverud Rødningsby

Corina Stamn (varamedlem)