Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten forkortet RIHATO er et nettverk for vestleden av Olavsveiene og organiseres som regional pilegrimsforening under den nasjonale Pilegrimsforeningen St. Olav.

Styret i RIHATO 2020/2021

Leder:
Peder Gjerdrum, tlf +47 922 86 622, e-post: rihato@online.no

Styremedlemmer:
Eivind Sørum (nestleder)
Daniel Håkegård
Lena Ros Matthiasdottir
Therese Stensjø Hawez

Varamedlemmer: