Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten forkortet RIHATO er et nettverk for vestleden av Olavsveiene og organiseres som regional pilegrimsforening under den nasjonale Pilegrimsforeningen St. Olav.

Styret i RIHATO 2018/2019

Leder:

Peder Gjerdrum, tlf +47 970 22 684, e-post: rihato@online.no

Styremedlemmer:

Hans Erik Raustøl
Bitten Nesbakken
Jon Skeie
Jens Bjørseth

Varamedlemmer:

Marit Tingelstad
Nils Martinsen