PSH logo

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) er en åpen, ideell organisasjon som arbeider for å bygge opp og styrke interesse for vandringer, severdigheter og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsledene i Oslo og Akershus. Foreningen står tilknyttet Pilegrimssenter Oslo og er medlem i den nasjonale paraplyforeningen Pilegrimsforbundet i Norge (PFN). Som medlem i PSH får du derfor en kanal inn til pilegrimsarbeidet i alle deler av Norge.
PSH arrangerer fagmøter, vandringer, filmkvelder og andre sosiale samlinger i Oslo og omegn, for å bidra til økt interesse for pilegrimsvandring i eget distrikt. Vi deltar også i planlegging og gjennomføring av pilegrimsaktiviteter på tvers av regions- og landegrenser.
Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilsendt månedsbrev og løpende informasjon om samlinger og pilegrimsaktiviteter. Du kan også besøke oss på Facebook.

Se våre planer for 2023 lengre ned på denne siden!

Bli medlem!

Hvorfor?
Som medlem støtter du fellesskapets synlighet og grunnmur. Som medlem kan du være med på å påvirke hvilken aktivitet fellesskapet PSH og forbundet PFN skal engasjere seg i. Medlemmene har stemmerett på årsmøtet, og PSH har stemmerett på PFNs årsmøte i henhold til medlemstall.
PSH gir medlemsrabatt ved noen arrangementer, og det arrangeres filmkvelder for medlemmer.

Som medlem i PSH får du de medlemsfordelene som PFN til enhver tid forvalter på vegne av sine medlemsforeninger, blant annet det halvårlige medlemsmagasinet Pilegrim i dag. Skribenter og tema hentes fra hele Norge.

Hvordan
Kontingenten til Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (org.nr. 919 970 944) fastsettes av årsmøtet.

Medlemskap i 2023
Ordinærmedlemskap: 300 kr
Familiemedlemskap: 400 kr
Studenter: 200 kr
Organisasjoner/bedrifter: 600 kr

Medlemmene får automatisk påminnelse om ordinær betalingsfrist, som er 31. januar.
Ved innmelding mellom 01.09. og 20.11. er prisen 50% ut gjeldende år. Etter 20.11. er medlemsskapet gratis ut året.
Familiemedlemsskap gjelder 2 personer på lik adresse, som får 1 medlemsmagasin pr. utgivelse. Begge personer har stemmerett.
QR-kode for Vipps
Medlemskapet blir registrert når kontingenten er betalt til kontonummer 1506.02.21275 eller Vippsnummer 505658.
Medlemmets navn, e-post og adresse må fremgå av innbetalingen.
Enkeltpersoner kan eventuelt registrere sin kontaktinformasjon selv, mens den som vil tegne familie-, student- eller organisasjonsmedlemsskap må ta kontakt med styret for å registrere seg.

Styret

 • Geir Bjarte Thaule (leder, konstituert), e-post: pf.st.hallvard@hotmail.com
 • Birgitte Lerheim (styremedlem)
 • Anna Runesson (styremedlem)
 • Sissel Løberg (styremedlem)
 • Pål Bryn (varamedlem)

Revisor: Erling Joar Flattum

PSHs aktiviteter framover

Plan for pilegrimstreff 2023 

 • 12.januar Åpent pilegrimstreff: Utveksling av erfaringer fra pilegrimsvandring i 2022 ved deltakerne
 • 9.februar Åpent pilegrimstreff: «Hva er din drivkraft for å gå pilegrim?» ved Nanna Natalia Jørgensen
 • 9.mars Åpent pilegrimstreff: «The Holy Island/Lindisfarne» ved Sven Aasmundtveit
 • 13.april Åpent pilegrimstreff/Årsmøte <tema annonseres snarlig>
 • 14.sep Åpent pilegrimstreff: <tema kommer>
  • 5.-8. okt Medlemstur til Vadstena <påmelding kommer>
 • 12.okt Åpent pilegrimstreff: <tema kommer>
 • 9.nov Åpent pilegrimstreff: Labyrintvandring
  • 2.des Julemarked v/Pilegrimssenter Oslo
 • 14.des Åpent pilegrimstreff: <tema kommer>

Informasjon om tidligere treff finner du nederst på denne siden.

Gruppevandring med pilegrimsguide 2023

Nærvandringer i Osloområdet annonseres løpende – se PFNs arrangementsside.

PSHs tidligere vandringer finner du på denne informasjonssiden.

Plan for guidede pilegrimsvandringer i Osloområdet i 2023/2024:

 • «På pilegrimsvei med hodelykt» – sansevandring på vintermørk skogssti.
 • «Klosterelva» – klosterbesøk og pilegrimsutsyn gjennom bydel Bjerke.
 • «Sagafortelling ved Munkedammen på Blakstad» – opplevelser nær Tunsbergleden i Asker. (Kirkepassvandring)
 • «Gamle Aker kirkes hemmeligheter» – opplevelser nær Oslos milestein på Gudbrandsdalsleden-vest. (Kirkepassvandring)
 • «Din første vandring på St.Olavsvegene» – kortvandring etter merket led, med informasjon om pilegrimsvandring i Norge
  (kan bestilles, etappe etter ønske)
 • «Prøvepilegrim på Gudbrandsdalsleden-øst» – todagersvandring med gruppeovernatting på et offisielt pilegrimsherberge
 • «Olav Haraldson og Bønsnes kirke» – fellesreise til Røysehalvøya med omvisning av lokal guide

.

«Mer om …»

Pilegrimstreff

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo arrangerer månedlige treff for å dele kunnskap om pilegrimsvandringer både nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimssenter Oslo er som regel representert under samlingene, for den som ønsker å kjøpe pilegrimspass eller andre småting fra pilegrimsbutikken. Pilegrimstreffene følger tidsplanen nedenfor, og alle er fri til å komme og gå når det måtte passe gjennom kvelden:

 • 18:30 Pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke v/pilegrimspresten i Oslo
  (I 2023 er stedet Lovisenberg kirke – se detaljer i annonsene)
 • 19:00 Samling i Pilegrimssenter Oslo (Akersbakken 30) med enkel bevertning
  (I 2023 er stedet Lovisenberg menighetshus – se detaljer i annonsene)
 • 19:15 Foredrag/presentasjon av kveldens hovedtema
 • 20:00 Åpent hus

Hallvardsvandringen

Hallvardsvandringen er et årlig samarbeidsarrangement mellom Pf.St.Hallvard av Huseby og Pf.St.Hallvard av Oslo.

Middelalderkirkevandringer

Basert på «Pilegrimspass for middelalderkirker på Østlandet» arrangerer PSH åpne gruppevandringer til målene i passet.

Gjennomførte middelalderkirkevandringer hittil – se informasjonssiden.

Arkiv

Foreningens vedtekter og årsmøtepapirer kan lastes ned fra arkivet.

 

Tidligere arrangementer

2022

2021

 • Våren 2021 – alle fysiske Pilegrimstreff og St. Hallvard-vandring 2021 ble avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • 6 middelalderkirkevandringer ble gjennomført i 2021 – se informasjonssiden.
 • 15.april 2021 – PSHs årsmøte 2021 (nettmøte) med
  «En kveld med tanker og toner rundt det å forstå oss selv som pilegrimer» ved Anne Kristin og Sven Aasmundtveit  
 • 16.september – Pilegrimstreff: «Kirkebakkestiene i Sandefjord» ved Olav Reitan
 • 14 oktober: Pilegrimstreff: Olavminner, v/Hans Jacob Dahl
 • 11.november – Jubileumsfeiring, 10/11 år! Felles markering med Pilegrimssenter Oslo.
 • 27.november – Julemarked i Akersbakken v/Pilegrimssenter Oslo, i samarbeid med PSH m.fl.
 • 7.desember – Ekstraordinær generalforsamling i paraplyorganet PSO (Nettmøte for medlemmer. Stemmegiving ved fullmakt mulig.)

2020

 • 23. januar – Pilegrimstreff: Middelalderkirker i Oslo og Akershus v/ Morten Stige
 • 13. februar – Pilegrimstreff: Pilegrimsvandring i Tyskland v/ Kari Gjevik Torske og Erling Joar Fløttum
 • 13. februarPSHs årsmøte 2020
 • mars-august – fysiske Pilegrimstreff og St. Hallvard-vandring 2020 avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • 17. september – Pilegrimstreff: «Vandringsfortellinger» v/møtedeltakerne
 • 15. oktober – Pilegrimstreff: «Kvite kyrkjer» som din første camino?»
  v/ organisatorene Silje Sjøtveit og Ingrid Wiens (Tinn) og PSHs turledergruppe
 • nov-des – fysiske Pilegrimstreff og Julemarked avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • 3 middelalderkirkevandringer i 2021 – se informasjonssiden.

2019

 • 17. januar Bokkafé med Johan Kaggestad
 • 21. februar Orknøyane – Tanker om medlemsvandring langs St. Magnus Way høsten 2019 v/Roger Jensen og Birgitte Lerheim
 • 21. mars Tro og tvil langs pilegrimsleden v/Brit Ring Opjordsmoen
 • 25. april Pilegrims-omvisning på Folkemuseet v/museets fagekspertise – i Gol stavkirke, middelalderbygninger og i kirkesamlingen
 • 23. mai PSHs årsmøte 2019 – med bruktmarked
 • 15. september Pilegrimsdag i Oslo og Akershus [se program]
 • 10. oktober Pilegrimsvandring Egersund-Stavanger v/K Sollie og K Øveraas
 • 14. november DNT-ruta mellom Norderhov (Gudbrandsdalsleden) og Hedal stavkirke (Valdresvegen) v/L Rosentrater og K Øveraas
 • 5. desember Julemarked (samarbeidsarrangement med Pilegrimssenter Oslo som hovedarrangør) med foredrag om vandring med barn på pilegrimsveiene
 • 12. desember St.Olavsleden: Erfaringer fra Skalstugan-Stiklestad-Trondheim v/flere

Høsten 2018

 • 20. september Fortellinger og opplevelser fra årets vandresesong
 • 18. oktober Hvor forskjellig kan samme strekning oppleves? Fortellinger fra området Budsjord-Hjerkinn
 • 15. november Fortellinger fra Valldalsleden 2018 – «Med ny guidebok i særegent terreng»
 • 13. desember St. Olavsleden – erfaringer fra svensk side