PSH logo

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) er en åpen, ideell organisasjon som arbeider for å bygge opp og styrke interesse for vandringer, severdigheter og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsledene i Oslo og Akershus. Foreningen står tilknyttet Pilegrimssenter Oslo og er medlem i den nasjonale paraplyforeningen Pilegrimsforbundet i Norge (PFN). PSH arrangerer fagmøter, vandringer, filmkvelder og andre sosiale samlinger for å bidra til økt interesse for pilegrimsvandring i Oslo og omegn. Vi deltar også i planlegging og gjennomføring av pilegrimsaktiviteter på tvers av regions- og landegrenser. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få tilsendt månedsbrev og løpende informasjon om samlinger og pilegrimsaktiviteter. Du kan også besøke oss på Facebook.

PSHs aktiviteter 2022

Pilegrimstreff høsten 2022

 • 8.september – Åpent pilegrimstreff i Akersbakken. Tema: «Pilegrimsvandring i åpne grupper» (erfaringer/opplevelser)
 • 13.oktober – Åpent pilegrimstreff i Akersbakken. Tema: – forfatterpresentasjon? – annonseres snarlig –
 • 10.november – Åpent pilegrimstreff i Akersbakken. Tema: – forskning? – annonseres snarlig –
 • 26.november – Julemarked i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo m.fl.
 • 8.desember – Åpent pilegrimstreff i Akersbakken. Tema: Filmkveld

Informasjon om tidligere treff finner du nederst på denne siden.

Middelalderkirkevandringer 2022

Vandringer med guide – våren 2022 – se informasjonssiden.

Vandringer med guide høsten 2022 – foreløpig ikkedaterte planer:

 • «Sagafortelling ved Munkedammen på Blakstad» – en avstikker fra Tunsbergleden
 • «Akershus slottskirke og knytningen til Hovedøya kloster»  – en avstikker fra milesteinen i Minneparken ved Oslo torg
 • «Gamle Aker kirkes hemmeligheter» – på Oslos milestein for Gudbrandsdalsleden-vest og Tunsbergleden.

Spesielt anbefalt

 • Langvandringen Pilgrim Open Horizon mellom Oslo (avgang 2.mai) og Roma (ankomst 13.oktober).
 • For guidede vandringer ellers i landet – se kalender til høyre på siden. Listevisning finner du på PFNs rrangementsside.

.

«Mer om …»

Pilegrimstreff

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo arrangerer månedlige treff for å dele kunnskap om pilegrimsvandringer både nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimssenter Oslo er som regel åpent under samlingene, for den som ønsker å kjøpe pass, bøker eller annet i pilegrimsbutikken. Pilegrimstreffene følger tidsplanen nedenfor, og alle er fri til å komme og gå når det måtte passe gjennom kvelden:

 • 18:30 Pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke v/pilegrimspresten i Oslo
 • 19:00 Samling i Pilegrimssenter Oslo (Akersbakken 30) med enkel bevertning
 • 19:15 Foredrag/presentasjon av kveldens hovedtema
 • 20:00 Åpent hus

Hallvardsvandringen

Hallvardsvandringen er et årlig samarbeidsarrangement mellom Pf.St.Hallvard av Huseby og Pf.St.Hallvard av Oslo.

Middelalderkirkevandringer

Basert på «Pilegrimspass for middelalderkirker på Østlandet» arrangerer vi åpne gruppevandringer til målene i passet.

Gjennomførte middelalderkirkevandringer hittil – se informasjonssiden.

 

Bli medlem!

Som medlem støtter du fellesskapets synlighet og grunnmur. Som medlem kan du være med på å påvirke hvilken aktivitet fellesskapet PSH og forbundet PFN skal engasjere seg i.

Medlemmene har stemmerett på årsmøtet. Det gis medlemsrabatt ved noen arrangementer.
Du får også de medlemsfordelene som PFN til enhver tid forvalter på vegne av sine medlemsforeninger, blant annet det landsomfattende medlemsmagasinet Pilegrim i dag.

Kontingenten til Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (org.nr. 919 970 944) fastsettes av årsmøtet. Ordinær betalingsfrist er 31. januar. Ved innmelding i perioden 1. september t.o.m 20. november er prisen på medlemskontigenten redusert, se priser under. Etter 20. november er det gratis å være medlem i PSH resten av året.

Medlemskap i 2022/2023
Ordinærmedlemskap: 300 kr (Ved innmelding mellom 01.09. og 20.11 er prisen 150 kr ut året.)
Familiemedlemskap: 400 kr
Studenter: 200 kr
Organisasjoner/bedrifter: 600 kr
QR-kode for Vipps
Medlemskapet blir registrert når kontingenten er betalt til kontonummer 1506.02.21275 eller Vippsnummer 505658. Medlemmets navn, e-post og adresse må fremgå av innbetalingen. Enkeltpersoner kan registrere sine kontaktinformasjon selv. Husstandsmedlemmer, studenter og organisasjoner må ta kontakt med styret for å registrere seg.

Styret

 • Ingrid Marie Liodden (leder), e-post: pf.st.hallvard@hotmail.com
 • Geir Bjarte Thaule (styremedlem)
 • Birgitte Lerheim (styremedlem)
 • Anna Runesson (styremedlem)
 • Sissel Løberg (varamedlem)
 • Pål Bryn (varamedlem)

Revisor: Erling Joar Flattum

Arkiv

Foreningens vedtekter og årsmøtepapirer kan lastes ned fra arkivet.

 

Tidligere arrangementer

2022

2021

 • Våren 2021 – alle fysiske Pilegrimstreff og St. Hallvard-vandring 2021 ble avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • 6 middelalderkirkevandringer ble gjennomført i 2021 – se informasjonssiden.
 • 15.april 2021 – PSHs årsmøte 2021 (nettmøte) med
  «En kveld med tanker og toner rundt det å forstå oss selv som pilegrimer» ved Anne Kristin og Sven Aasmundtveit  
 • 16.september – Pilegrimstreff: «Kirkebakkestiene i Sandefjord» ved Olav Reitan
 • 14 oktober: Pilegrimstreff: Olavminner, Hans Jacob Dahl
 • 11.november – Jubileumsfeiring, 10/11 år! Felles markering med Pilegrimssenter Oslo.
 • 27.november – Julemarked i Akersbakken v/Pilegrimssenter Oslo, i samarbeid med PSH m.fl.
 • 7.desember – Ekstraordinær generalforsamling i paraplyorganet PSO (Nettmøte for medlemmer. Stemmegiving ved fullmakt mulig.)

2020

 • 23. januar – Pilegrimstreff: Middelalderkirker i Oslo og Akershus v/ Morten Stige
 • 13. februar – Pilegrimstreff: Pilegrimsvandring i Tyskland v/ Kari Gjevik Torske og Erling Joar Fløttum
 • 13. februarPSHs årsmøte 2020
 • mars-august – fysiske Pilegrimstreff og St. Hallvard-vandring 2020 avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • 17. september – Pilegrimstreff: «Vandringsfortellinger» v/møtedeltakerne
 • 15. oktober – Pilegrimstreff: «Kvite kyrkjer» som din første camino?»
  v/ organisatorene Silje Sjøtveit og Ingrid Wiens (Tinn) og PSHs turledergruppe
 • nov-des – fysiske Pilegrimstreff og Julemarked avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • 3 middelalderkirkevandringer i 2021 – se informasjonssiden.

2019

 • 17. januar Bokkafé med Johan Kaggestad
 • 21. februar Orknøyane – Tanker om medlemsvandring langs St. Magnus Way høsten 2019 v/Roger Jensen og Birgitte Lerheim
 • 21. mars Tro og tvil langs pilegrimsleden v/Brit Ring Opjordsmoen
 • 25. april Pilegrims-omvisning på Folkemuseet v/museets fagekspertise – i Gol stavkirke, middelalderbygninger og i kirkesamlingen
 • 23. mai PSHs årsmøte 2019 – med bruktmarked
 • 15. september Pilegrimsdag i Oslo og Akershus [se program]
 • 10. oktober Pilegrimsvandring Egersund-Stavanger v/K Sollie og K Øveraas
 • 14. november DNT-ruta mellom Norderhov (Gudbrandsdalsleden) og Hedal stavkirke (Valdresvegen) v/L Rosentrater og K Øveraas
 • 5. desember Julemarked (samarbeidsarrangement med Pilegrimssenter Oslo som hovedarrangør) med foredrag om vandring med barn på pilegrimsveiene
 • 12. desember St.Olavsleden: Erfaringer fra Skalstugan-Stiklestad-Trondheim v/flere

Høsten 2018

 • 20. september Fortellinger og opplevelser fra årets vandresesong
 • 18. oktober Hvor forskjellig kan samme strekning oppleves? Fortellinger fra området Budsjord-Hjerkinn
 • 15. november Fortellinger fra Valldalsleden 2018 – «Med ny guidebok i særegent terreng»
 • 13. desember St. Olavsleden – erfaringer fra svensk side