PSH logo

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) er en åpen, ideell organisasjon som arbeider for å bygge opp og styrke interesse for vandringer, severdigheter og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsledene i Oslo og Akershus. Foreningen står tilknyttet Pilegrimssenter Oslo og er et av flere lokallag samlet under den nasjonale paraplyforeningen Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi arrangerer fagmøter, filmkvelder, sosiale samlinger og vandringer for å skape skape interesse for pilegrimsvandring i Oslo og Akershus. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få fortløpende tilsendt informasjon om samlinger og andre pilegrimsaktiviteter rundt omkring. Du kan også besøke oss på Facebook.

PSHs fellesaktiviteter 2021

Pilegrimstreff

Neste pilegrimstreff, så sant smittevernreglene i Oslo tillater innendørsarrangementer:

 • <ikke tidfestet>

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo arrangerer månedlige treff for å dele kunnskap om pilegrimsvandringer både nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimssenter Oslo er som regel åpent under samlingene, for den som ønsker å kjøpe pass, bøker eller annet i pilegrimsbutikken. Pilegrimstreffene følger tidsplanen nedenfor, og alle er fri til å komme og gå når det måtte passe gjennom kvelden:

 • 18:30 Pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke v/pilegrimspresten i Oslo
 • 19:00 Samling i Pilegrimssenter Oslo (Akersbakken 30) med enkel bevertning
 • 19:15 Foredrag/presentasjon av kveldens hovedtema
 • 20:00 Åpent hus

Hallvardsvandringen 2021

Hallvardsvandringen er et årlig samarbeidsarrangement mellom Pf.St.Hallvard av Huseby og Pf.St.Hallvard av Oslo.

Årets Hallvardsvandring mellom Lier og Oslo arrangeres 8. og 9.mai. Dagsprogrammene annonseres når smittevernreglene er avklart.

Middelalderkirkevandringer

Basert på «Pilegrimspass for middelalderkirker på Østlandet» arrangerer vi lørdagsturer med lokal guiding og stempling av middelalderkirkepasset.

Gjennom 2021 ønsker vi å ta dere med på vandring til og omvisning i Haslum kirke, Sørum kirke, Nes kirkeruin og Frogner gamle kirke.
Rekkefølgen avhenger av lokale smittevernregler.  Reserverte datoer er foreløpig disse:

 • 20.mars – Pilegrimsmål i Oslo sentrum – utendørs arrangement med innhold som  27.02.2021 (så langt smittervernreglene tillater det. Passet stemples i Hallvardskatedralruinen og ved Gamle Aker kirke)
 • 17.april eller 1.mai – <reservert dato>
 • 29.mai – <reservert dato>

Gjennomførte middelalderkirkevandringer siden 2020:

 • 22.februar 2020 – Nannestad middelalderkirke
 • 24.oktober 2020 – Eidsvoll middelalderkirke
 • 14.november 2020 – Margaretakirkeruinen i Maridalen
 • 27.februar 2021 – Pilegrimsmål i Oslo sentrum, bl.a. Hallvardskatedralruinen og Gamle Aker kirke

Bli medlem!

Medlemmene har stemmerett under årsmøte og får bladet Pilegrim i dag to ganger i året. Kontingenten til Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (org.nr. 919 970 944) fastsettes av årsmøtet, og betales i sin helhet innen 31. januar. Ved innmelding i perioden 1. september t.o.m 20. november er prisen på medlemskontigenten redusert, se priser under. Etter 20. november er det gratis å være medlem i PSH resten av året.

Medlemskap i 2021
Ordinærmedlemskap: 300 kr (Ved innmelding mellom 01.09. og 20.11 er prisen 150 kr ut året.)
Familiemedlemskap: 400 kr
Studenter: 200 kr
Organisasjoner/bedrifter: 600 kr
QR-kode for Vipps
Medlemskapet blir registrert når kontingenten er betalt til kontonummer 1506.02.21275 eller Vippsnummer 505658. Medlemmets navn, e-post og adresse må fremgå av innbetalingen. Enkeltpersoner kan registrere sine kontaktinformasjon selv. Husstandsmedlemmer, studenter og organisasjoner må ta kontakt med styret for å registrere seg.

Styret

 • Geir Bjarte Thaule (leder), e-post: pf.st.hallvard@hotmail.com
 • Kari Gjevik Torske (nestleder)
 • Ingrid Marie Liodden (styremedlem)
 • Erling Joar Fløttum (vara)

 

Arkiv

Foreningens vedtekter og årsmøtepapirer kan lastes ned fra arkivet.

 

Tidligere arrangementer

2021

 • Pilegrimstreffene i januar, februar og mars ble avlyst pga. smittevernrestriksjoner.
 • 15.april 2021 – ÅRSMØTE og «En kveld med tanker og toner rundt det å forstå oss selv som pilegrimer» ved Anne Kristin og Sven Aasmundtveit  (nettmøte)

2020

 • 23. januar – Pilegrimstreff: Middelalderkirker i Oslo og Akershus v/ Morten Stige
 • 13. februar – Pilegrimstreff: Pilegrimsvandring i Tyskland v/ Kari Gjevik Torske og Erling Joar Fløttum
 • 13. februarPSHs årsmøte 2020
 • mars, april – Pilegrimstreff avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • mai – St. Hallvard-vandring, i samarbeid med Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby og Pilegrimssenter Oslo – avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • mai – Pilegrimsdag, i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo – avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • juni – Arrangement i forbindelse med «Pilgern öffnen Horizonte»  (utsatt 1-2 år på grunn av stengte grenser i Europa)
 • 17. september – Pilegrimstreff: «Vandringsfortellinger» v/deltakerne
 • 15. oktober – Pilegrimstreff: «Kvite kyrkjer» som din første camino?»
  v/ organisatorene Silje Sjøtveit og Ingrid Wiens (Tinn) og PSHs turledergruppe Bo Sommerstad, Kim Sollie og Kristin Øveraas
 • november – Pilegrimstreff avlyst pga. smittevernrestriksjoner
 • desember – Julemarked i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo avlyst pga. smittevernrestriksjoner

2019

 • 17. januar Bokkafé med Johan Kaggestad
 • 21. februar Orknøyane – tankar før medlemsvandring langs St. Magnus Way høsten 2019 v/Roger Jensen og Birgitte Lerheim
 • 21. mars Tro og tvil langs pilegrimsleden v/Brit Ring Opjordsmoen
 • 25. april Pilegrims-omvisning på Folkemuseet – middelalderbygninger og kirkesamlingen
 • 23. mai Årsmøte med bruktmarked
 • 15. september Pilegrimsdag i Oslo og Akershus [se program]
 • 10. oktober Pilegrimsvandring Egersund-Stavanger
 • 14. november DNT-ruta mellom Norderhov (Gudbrandsdalsleden) og Hedal stavkirke (Valdresvegen)
 • 5. desember Julemarked (samarbeidsarrangement med Pilegrimssenter Oslo som hovedarrangør) med foredrag om vandring med barn på pilegrimsveiene
 • 12. desember St.Olavsleden: Erfaringer fra Skalstugan-Stiklestad-Trondheim

Høsten 2018

 • 20. september Fortellinger og opplevelser fra årets vandresesong
 • 18. oktober Hvor forskjellig kan samme strekning oppleves? Fortellinger fra området Budsjord-Hjerkinn
 • 15. november Fortellinger fra Valldalsleden 2018 – med ny guidebok i særegent terreng
 • 13. desember St. Olavsleden – erfaringer fra svensk side