PSH logo

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (PSH) er en åpen, ideell organisasjon som arbeider for å bygge opp og styrke interesse for vandringer, severdigheter og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsledene i Oslo og Akershus. Foreningen står tilknyttet Pilegrimssenter Oslo og er et av flere lokallag samlet under den nasjonale paraplyforeningen Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi arrangerer fagmøter, filmkvelder, sosiale samlinger og vandringer for å skape skape interesse for pilegrimsvandring i Oslo og Akershus. Meld deg på vårt nyhetsbrev og få fortløpende tilsendt informasjon om samlinger og andre pilegrimsaktiviteter rundt omkring. Du kan også besøke oss på Facebook.

PSHs fellesaktiviteter 2020

Pilegrimstreff

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo arrangerer månedlige treff for å dele kunnskap om pilegrimsvandringer både nasjonalt og internasjonalt. Pilegrimssenter Oslo er som regel åpent under samlingene, for den som ønsker å kjøpe pass, bøker eller annet i pilegrimsbutikken. Pilegrimstreffene følger tidsplanen nedenfor, og alle er fri til å komme og gå når det måtte passe gjennom kvelden:

 • 18:30 Pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke v/pilegrimspresten i Oslo
 • 19:00 Samling i Pilegrimssenter Oslo (Akersbakken 30) med kaffe, te og enkelt bevertning
 • 19:15 Foredrag/presentasjon av kveldens hovedtema
 • 20:00 Åpent hus

Pr. 10.11.2020: På grunn av smittesituasjonen i Oslo blir det ingen pilegrimstreff i november og desember 2020.

Middelalderkirkevandringer

Basert på «Pilegrimspass for middelalderkirker på Østlandet» arrangerer foreningen guidede kirkepassturer med lokal guiding og stempling av passet.
Aktiviteten har vært virusbegrenset i 2020. Planen for 2021 er 3-5 vandringer pr. halvår.

Gjennomførte vandringer i 2020:

 • 22.februar – Nannestad middelalderkirke
 • 24.oktober – Eidsvoll middelalderkirke
 • 14.november – Margaretakirkeruinen i Maridalen

Bli medlem!

Medlemmene har stemmerett under årsmøte og får bladet Pilegrim i dag to ganger i året. Kontingenten til Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo (org.nr. 919 970 944) fastsettes av årsmøtet, og betales i sin helhet innen 31. januar. Ved innmelding i perioden 1. september t.o.m 20. november er prisen på medlemskontigenten redusert, se priser under. Etter 20. november er det gratis å være medlem i PSH resten av året.

Priser for medlemskap (per 1. januar 2020)
Ordinærmedlemskap: 300 kr. – Fra 1/9 t.o.m. 20/11 er prisen 150 kr.
Familiemedlemskap: 400 kr.
Studenter: 200 kr.
Organisasjoner/bedrifter: 600 kr.
QR-kode for Vipps
Kontingenten må betales til kontonummer 1506.02.21275 eller Vippsnummer 505658 før medlemskapet blir registrert. Medlemmets navn, e-post og adresse må fremgå av innbetalingen. Enkeltpersoner kan registrere sine kontaktinformasjon selv. Husstandsmedlemmer, studenter og organisasjoner oppfordres til å ta kontakt med styret for å registrere seg.

Styret

 • Geir Bjarte Thaule (leder), e-post: pf.st.hallvard@hotmail.com
 • Kari Gjevik Torske (nestleder)
 • Ingrid Marie Liodden (styremedlem)
 • Erling Joar Fløttum (vara)

 

Arkiv

Foreningens vedtekter og årsmøtepapirer kan lastes ned fra arkivet.

 

Tidligere arrangementer

Høsten 2020

 • 17. september – Pilegrimstreff: «Vandringsfortellinger»
 • 15. oktober – Pilegrimstreff: «Kvite kyrkjer» som din første camino?»
 • 12. november – Pilegrimstreff: «Olavsfortellinger» v/Hans Jakob Dahl : UTSATT TIL 2021
 • Tidlig i desember – Julemarked, i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo : AVLYST

Våren 2020

 • 23. januar – Pilegrimstreff: Middelalderkirker i Oslo og Akershus v/ Morten Stige
 • 13. februar – Pilegrimstreff: Pilegrimsvandring i Tyskland v/ Kari Gjevik Torske og Erling Joar Fløttum
 • 13. februar – PSHs årsmøte 2020 
 • mars – Pilegrimstreff (Utsatt til høsten grunnet smittevernregler)
 • april – Pilegrimstreff (Utsatt til høsten grunnet smittevernregler)
 • mai – St. Hallvard-vandring, i samarbeid med Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby og Pilegrimssenter Oslo (avlyst grunnet smittevernregler)
 • mai – Pilegrimsdag, i samarbeid med Pilegrimssenter Oslo (avlyst grunnet smittevernregler)
 • juni – Arrangement i forbindelse med «Pilgern öffnen Horizonte»  (utsatt på grunn av stengte grenser i Europa)

Høsten 2019

 • 15. september Pilegrimsdag i Oslo og Akershus [se program]
 • 10. oktober Pilegrimsvandring Egersund-Stavanger
 • 14. november DNT-ruta mellom Norderhov (Gudbrandsdalsleden) og Hedal stavkirke (Valdresvegen)
 • 5. desember Julemarked (samarbeidsarrangement med Pilegrimssenter Oslo som hovedarrangør) med foredrag om vandring med barn på pilegrimsveiene
 • 12. desember St.Olavsleden: Erfaringer fra Skalstugan-Stiklestad-Trondheim

Våren 2019

 • 17. januar Bokkafé med Johan Kaggestad
 • 21. februar Orknøyane – tankar før medlemsvandring langs St. Magnus Way høsten 2019
 • 21. mars Tro og tvil langs pilegrimsleden v/Brit Ring Opjordsmoen
 • 25. april Pilegrims-omvisning på Folkemuseet – middelalderbygninger og kirkesamlingen
 • 23. mai Årsmøte med bruktmarked

Høsten 2018

 • 20. september Fortellinger og opplevelser fra årets vandresesong
 • 18. oktober Hvor forskjellig kan samme strekning oppleves? Fortellinger fra området Budsjord-Hjerkinn
 • 15. november Fortellinger fra Valldalsleden 2018 – med ny guidebok i særegent terreng
 • 13. desember St. Olavsleden – erfaringer fra svensk side