Bli med på St. Hallvardsvandring 2020! – St. Hallvard 1000 år

St. Hallvard er Østlandets viktigste helgen og Oslo bys skytshelgen.  I år markeres at det er 1000 år siden hans fødsel. I Kristi Himmelfarts-helgen 21-24/5 2020 arrangerer vi pilegrimsvandring fra St. Hallvards Husby ved Drammen til St. Hallvardskatedralen i Oslo....