Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria – Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer – både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Vedtekter; se Sta. Maria VedtekterÅrsmeldingen for 2019 kan leses her.

Leder: Geir Karlsen, telefon: 916 24 884, e-post: geir.karlsen@glava.no

Styremedlemmer:

  • Mona-Elise Moan
  • Jan T. Engen
  • Helene Selvik    (sekretær og vandringsplanlegger)
  • Stig Ravnemyr    (webansvarlig)

Varamedlemmer:

  • Ingun Ege
  • Monika Svarød Aasen

Facebookgruppe: Pilegrimsfellesskapet Sta Maria sin facebookgruppe
E-post:                   pfstamaria@gmail.com

Borgleden vist i stort finner du på Pilegrimsledens websider her.
Borgleden i detaljer ligger på websidene til Visit Østfold. Se her.

Feil og utbedringsbehov på Borgleden bes meldt til pfstamaria@gmail.com

Kommende arrangementer. (Oppdateres kontinuerlig)

Våren 2020

Årsmøte Pf Sta. Maria i 2020 var planlagt til onsdag 11. mars 2020, kl 1900

På grunn av koronasituasjonen er møtet utsatt. Vi sender e-post til medlemmene når nytt om møtet er klarlagt.

Sted: Hafslund kirke

Prost Tor Bjørn Andresen Osberg vil komme på et møte i løpet av 2020 og holde foredrag om Rygge middelalderkirke 900 år, og om den nye boka, Arvegull.

Fra boka:
«Rygge kirke er en av de eldste og flotteste steinkirkene på Østlandet, et praktbygg som forteller om store rikdommer og bredt internasjonalt utsyn i det norske middelaldersamfunnet. Kirkebygget knytter an til noen av de viktigste og mest dramatiske hendelsene i sin samtid – det nye kongedømmet, kristen-dommens gjennomslag, korstogene i Midtøsten og møtet mellom kristen og muslimsk kultur i Europa.»

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail