Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria – Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer – både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Vedtekter; se Sta. Maria VedtekterÅrsmeldingen for 2017 kan leses her.

Leder: Geir Karlsen, telefon: 916 24 884, e-post: geir.karlsen@glava.no

Styremedlemmer:

  • Mona-Elise Moan
  • Jan T. Engen     (kasserer)
  • Helene Selvik    (sekretær og vandringsplanlegger)
  • Stig Ravnemyr    (webansvarlig)

Varamedlemmer:

  • Ragnhild Komperød     (vandringsplanlegger)
  • Ingun Ege

Facebookgruppe: Pilegrimsfellesskapet Sta Maria sin facebookgruppe
E-post:                   pfstamaria@gmail.com

 

Kommende arrangementer. (Oppdateres)

Høsten 2018:

  • lørdag 20. oktober: Dagsvandring, Elgåfossen – Bakke (22 km), Søndre del av Borgleden.    AVLYST!
  • onsdag 28. november: Medlemskveld, kl 1900, Hafslund kirke.
    Pilegrimsprest i Nidaros, Einar Vegge kommer. Tema er St. Klemens kirken i Trondheim og St. Nikolaskirken i Sarpsborg – Kirkeruinen i Borgarsyssel og middelalderbyen Borg sett i sammenheng med Olavsarven og middelalderbyen Nidaros. Han trekker også linjer til tema «Allianse» som en forsmak på 2019 sitt tema (pilotprosjekt Nasjonaljubileet).