Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria – Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer – både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Vedtekter; se Sta. Maria VedtekterÅrsmeldingen for 2017 kan leses her.

Leder: Geir Karlsen, telefon: 916 24 884, e-post: geir.karlsen@glava.no

Styremedlemmer:

  • Mona-Elise Moan
  • Jan T. Engen     (kasserer)
  • Helene Selvik    (sekretær og vandringsplanlegger)
  • Stig Ravnemyr    (webansvarlig)

Varamedlemmer:

  • Ragnhild Komperød     (vandringsplanlegger)
  • Ingun Ege

Facebookgruppe: Pilegrimsfellesskapet Sta Maria sin facebookgruppe
E-post:                   pfstamaria@gmail.com

Kommende arrangementer. (Oppdateres)

Første halvår 2019

onsdag 6. februar: Pilegrimskveld, kl 1900, Hafslund kirke.
«Gudsmoderen Maria og kongsdatteren Astrid:
Betydningen av Olav den helliges kvinnelige alliansepartnere»
Vi inviterer alle interesserte til spennende foredrag i Allianseåret 2019 – 1000 år etter at Olav Haraldsson gifter seg med sin Astrid. Karoline Kjesrud fra Universitetet i Oslo har blant annet jobbet med temaet i sin bok med Nanna Løkka.
Det blir enkel bevertning og takkoffer ved utgang.

onsdag 27. februar: Årsmøte, kl 1900, Hafslund kirke.
Frist for innsending av saker er 1. februar

Lørdag 6. april – vandring i Ryggeområdet

Lørdag 25. mai – Vandring fra Elgåfoss til Bakke

Juni – vandring i samarbeide med Berg menighet

Olsokfeiring 2019
Pilegrimsvandring fra Sverige i dagene før Olsok, stor felles vandring på selve Olsokdagen 29. juli.  Vi er samarbeidspartnere med Olavsdagene.