Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria – Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer – både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Vedtekter; se Sta. Maria VedtekterÅrsmeldingen for 2018 kan leses her.

Leder: Geir Karlsen, telefon: 916 24 884, e-post: geir.karlsen@glava.no

Styremedlemmer:

  • Mona-Elise Moan
  • Jan T. Engen
  • Helene Selvik    (sekretær og vandringsplanlegger)
  • Stig Ravnemyr    (webansvarlig)

Varamedlemmer:

  • Ingun Ege
  • Monika Svarød Aasen

Facebookgruppe: Pilegrimsfellesskapet Sta Maria sin facebookgruppe
E-post:                   pfstamaria@gmail.com

Kommende arrangementer. (Oppdateres)

Første halvår 2019

Onsdag 10. april kl. 19.00 – Foredrag: Pilegrimsvandring i Østfold.  Pf.Sta. Maria holder foredrag om pilegrimsvandring som fenomen og pilegrimsveier i Østfold og Norge. Foredraget holdes for Fredrikstad kirkeakademi i St. Birgitta katolske kirke (Menighetssalen), Fredrikstad. Inngang: kr 100. Mer info her. Vandringen 27. april vil følge opp foredraget i praksis.

Lørdag 27. april kl. 09.30-14.30 – Vandring fra Skjeberg kirke til Sarpsborg. Dagen starter i Skjeberg kirke med tidebønn. Guiding underveis, men også tid til stillhet og refleksjon, med lesninger. Turen er på rundt 8 km, i enkelt terreng. Langs veien er det mye historie – i dette som er viktig kulturområde for kommunen og byen vår.
Vi ender opp i St. Maries gate – hvor pilegrimsfellesskapet har stand og serverer vafler. Denne dagen er det turist i egen by – et samarbeide med Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg – og sammen med oss vandrer blant annet Fredrikstad kirkeakademi. . Pakk med enkel sekk med matpakke, kaffe – vann og litt sjokolade og nøtter samt noe å sitte på. Vi vandrer i rolig tempo og ankomst er cirka 14.30.
Vi oppfordrer til samkjøring denne dagen – men det er også gratis buss i hele Nedre Glomma regionen denne dagen, som en del av Turist i egen by. 

Torsdag 2. mai kl. 17.30 – 19.00 – Frivillighetskveld i Hafslund kirke. Informasjon om Olsokarrangementene 2019

Lørdag 25. mai – Vandring fra Elgåfoss til Bakke (22km). Med oss har vi lokalkjente fra Halden, Rolf Karlsen og Øystein Lie.
Siden dette er langt unna satser vi på å bestille buss, oppmøtested og tidspunkt kommer senere, samt hvor mye en må betale for busstransport.

Torsdag 6. juni – Pilegrims- og blomstervandring sammen med Berg menighet. Vandringen foregår på deler av strekningen mellom Berg og Rokke kirke. Her er vi på en vei som mennesker har gått i århundrer. Underveis skal vi få hjelp av botaniker og førsteamanuensis Marit Eriksen til å se og oppdage det botaniske landskapet med blomster og vekster vi beveger oss i. Dessuten skal vi ha stasjoner for ettertanke underveis.

Olsokfeiringen 2019

Følgende skjer:

  • Pilegrimsvandring fra Sverige i dagene før Olsok. (Se under)
  • 24/7.: Tilrettelagt vandring fra Kulås til Sarpsborg kirke.
  • 27/7.: Familiedag på Borgarsyssel
  • 29.7.: Stor felles vandring på selve Olsokdagen 29. juli.

Vi er samarbeidspartnere med Olavsdagene.

Alliansesvandring – Skee middelalderkirke – Sarpsborg, 25.-29. juli
Ved Skee kyrka, kommer biskop Atle, rådmann Unni Skaar og flere representanter fra Sverige. Det blir også musikk ved Carl-Andreas Næss med flere. Videre foregår vandringen slik:

Dag 1: 25. juli – Skee kirke
HÅVEDALEN- RIKSGRENSEN (ca. 19 km). Vandring på svensk side.

Dag 2: 26. juli
ELGÅFOSS – BAKKE
(ca. 22 km)
Start fra Elgåfoss Østfolds høyeste uregulerte fossefall.
«Kongelig bryllup» på Borgarsyssel på kvelden – i regi av Olavsdagene og Stiklestad nasjonale kultursenter

Dag 3: 27. juli
BAKKE – HALDEN FREDRIKSTEN FESTNING (ca. 15 km)
Start fra Bakke (Unicare Bakke senter for mestring og rehabilitering)

Dag 4: 28. juli
FREDRIKSTEN FESTNINGINGEDAL KIRKE (ca. 18 km)
«Alliansekonsert» i gresset på kvelden – Borgarsyssel museum

Dag 5: 29. juli
SKJEBERG KIRKE – BORGARSYSSEL MUSEUM
(ca. 8,5 km)
Olsokgudstjeneste kl. 18.00 på kvelden

Det er en vandring med opplegg for forpleining, overnatting, transport mm. Mer info om påmelding, priser etc kommer