Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria – Sarpsborg er tilsluttet det nasjonale pilegrimsfellesskapet St. Olav. Vi ønsker å informere om og skape interesse for åndelig utvikling, friluftsliv og rekreasjon gjennom pilegrimsvandringer – både lokalt gjennom Borgleden, nasjonalt ved Olavsleden og internasjonalt.

Vedtekter; se Sta. Maria VedtekterÅrsmeldingen for 2018 kan leses her.

Leder: Geir Karlsen, telefon: 916 24 884, e-post: geir.karlsen@glava.no

Styremedlemmer:

 • Mona-Elise Moan
 • Jan T. Engen
 • Helene Selvik    (sekretær og vandringsplanlegger)
 • Stig Ravnemyr    (webansvarlig)

Varamedlemmer:

 • Ingun Ege
 • Monika Svarød Aasen

Facebookgruppe: Pilegrimsfellesskapet Sta Maria sin facebookgruppe
E-post:                   pfstamaria@gmail.com

Borgleden vist i stort finner du på Pilegrimsledens websider her.
Borgleden i detaljer ligger på websidene til Visit Østfold. Se her.

 

Kommende arrangementer. (Oppdateres kontinuerlig)

Olsokfeiringen 2019

Følgende skjer:

 • Pilegrimsvandring fra Sverige i dagene før Olsok. (Se under)
 • 24/7.: Tilrettelagt vandring fra Kulås til Sarpsborg kirke.
  Arrangementet starter 11.30 og varer til 14.00
 • 27/7.: Familiedag på Borgarsyssel
 • 29.7.: Stor felles vandring på selve Olsokdagen 29. juli.
  Se dag 5 på alliansevandringen under.

Vi er samarbeidspartnere med Olavsdagene.

Alliansevandring – Skee middelalderkirke – Sarpsborg, 25.-29. juli
Med tema «Allianser- fortid- nåtid- fremtid» som bakgrunn for årets Olavsdager i Sarpsborg har vi lyst til å bli bedre kjent med området over grensen.
I middelalderen var landskapet Båhuslen, mellom Svinesund og Gøtaelvens munning, av de rikeste og viktigste områdene i Norge. I utallige sagatekster, og andre skriftlige kilder fra middelalderen, ser vi betydningen av Båhuslen for norske konger og stormenn – slik også for Olav den Hellige.
Ser vi Båhuslen i lys av middelalderens kirkelige historie, og pilegrimstradisjon, er det også et interessant område. Her lå flere av de norske klostrene, her lå viktige kirker, også med lokale valfartstradisjoner knyttet til seg. Når vi starter Alliansevandringen bringer den oss fra Skee Kyrka og videre langs Borgleden og ankommer Sarpsborg på Olsokdagen.

Det er en «bo-hjemme tur», der du kan gå alle eller noen etapper.

Vandringen  foregår slik:

Dag 1: 25. juli – Skee kirke
Ved Skee kyrka, kommer biskop Atle, rådmann Unni Skaar og flere representanter fra Sverige. Det blir også musikk ved Carl-Andreas Næss med flere.
HÅVEDALEN- RIKSGRENSEN (ca. 15 km). Vandring på svensk side.Det går buss fra Borgarsyssel museum kl. 08.15 og retur fra Skee Kyrka er cirka 16.00.

Dag 2: 26. juli
ELGÅFOSS – BAKKE
(ca. 22 km)
Start fra Elgåfoss Østfolds høyeste uregulerte fossefall. Dette er en lengre etappe – som vil ta oss mellom 7 og 8 timer

Turen starter like ved riksgrensen til Sverige, og er en etappe med dype historiske røtter fra både eldgammel – og nyere tid. Her går Borgleden og Kyststien sammen, og like før Bakke kommer den inn på Karl XII`s vei. Dette er en vandring i flott og variert Østfoldnatur.

Med utgangspunkt i Elgåfoss, med sitt frie vannfall på 46 meter, går turen langs elver, vann og ut ved Iddefjorden.  Underveis passerer vi Svensk Grav, Bråtorp og St. Olavs Klev. Ved Bergby herregård, er det reist en bauta for slaget mellom nordmenn og svensker i 1808. Langs Iddefjorden passerer vi Folkå naturreservat før du kommer frem til Bakke Camping. Vi blir møtt i Søndre Enningdalen kirke

Transport: Vi samles på Halden torg. Gangavstand fra togstasjonen til torget er 3 – 4 minutter. Tog er i Halden ca. ………  her følger info om felles innleid transport til Elgåfoss og retur fra Bakke til Halden.  

«Kongelig bryllup» på Borgarsyssel på kvelden – i regi av Olavsdagene og Stiklestad nasjonale kultursenter

Dag 3: 27. juli
BAKKE – HALDEN FREDRIKSTEN FESTNING (ca. 15 km)
Start fra Bakke (Unicare Bakke senter for mestring og rehabilitering)

Fra Bakke vandrer vi ned til Iddefjorden, før leden fortsetter i et mer kupert terreng. Man ser tydelige spor etter steinhuggerne og deler av en gammel jernbanetrase anlagt for å frakte stein ned til sjøen. Idd middelalder kirke ligger vakkert plassert på Iddesletta. Veien går over åpne jorder og gårdstun. Etappens mål, Fredriksten Festning, er et unikt sted med en fantastisk historie. Underveis blir det rastestopp og gode historier. Vi får også se Idd middelalderkirke.

Etappen er middels tung. Det er ikke krevende terreng – men vandringen tar ca. 6 timer.

Transport: Vi samles på Halden torg. Gangavstand fra togstasjonen til torget er 3 – 4 minutter. Tog er i Halden ca. ………  her følger info om felles innleid transport til Bakke   

Dag 4: 28. juli
RØD HERREGÅRDINGEDAL KIRKE (ca. 16 km)

Start på vakre Rød Herregård med omvisning inne og går videre opp til landbruksområdet Berg og Berg middelalderkirke fra 1100-tallet.  Kirken ligger vakkert plassert i gårds- og jordbrukslandskap. Turen tar oss videre gjennom bølgende åkre og fine gårdsanlegg. Det er flere fornminner å se på denne etappen. Vi passerer klatring på grensen og går videre inn i et frodig skoglandskap – etappen slutter ved Ingedal middelalderkirke fra 1200-tallet.

Etappen er lett, men noe skogsterreng.

Vi starter denne dagen på Rød klokken 10.00. Vi satser på samkjøring. Møt opp på Ingedal kirke kl. 09.30. Gi beskjed om du kommer og om du eventuelt har bil eller ikke.

«Alliansekonsert» i gresset på kvelden – Borgarsyssel museum

Dag 5: 29. juli
SKJEBERG KIRKE – BORGARSYSSEL MUSEUM
(ca. 10 km, noe asfalt)
Gregoriansk tidebønn i Skjeberg kirke kl. 11.00. Ta med sekk med drikke, noe å sitte på, god matpakkelunsj og litt nøtter eller sjokolade. 
Ankomst Borgarsyssel cirka kl. 15.00, hvor det er anledning til å kjøpe rømmegrøt. 
Olsokgudstjeneste på Borgarsyssel kl. 18.00 på kvelden. Alle pilegrimene er invitert til å være med på gudstjenesten – og gå inn i prosesjon sammen med de andre som deltar. Dagens predikant er Biskop emeritus Erling Pettersen.