Når

23/01/2021    
10:00 - 12:30

Event Type

Velkommen til medlemsmøte Pilegrimsfellesskapet St. Olav.

Invitasjon til møtet og detaljert program for dagen.

Møtet gjennomføres digitalt på https://amot.whereby.com/rom-xl1 Se nærmere instruks om innlogging i invitasjonen.

Program for dagen:
10.00 Velkommen! Presentasjon av alle tilstede. Informasjon om møteplattformen og møtet.
10.15 Informasjon om årsmøte, felles konferanse/samling, m.m, og om styrets arbeid.
10.30 Pilegrim i dag, digital utgave som tillegg til papirutgave; informasjon og innspill.
11.15 Organisasjonsutvikling og økonomi. Se vedlegg om økonomien i landsoverbygningen.
12.00 Oppsummering og avslutning.

Det er flott om diskusjonen fortsetter i lokalforeningene etter møtet. Styret tar gjerne imot innspill på mail i etterkant av møtet.