Kart utilgjengelig

Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres ønsker velkommen til pilegrimsvandring i Valdres.

Pilegrimsvegen i Valdres har middelalderkirker som perler på en snor. Arbeidet med organisering og nymerking startet i 2004. Etter prøvevandringa har vi hatt fellesvandringer hvert år unntatt under Covid-pandemien, og flere gruppevandringer, bl.a. med fengselsinsatte.

Vegen går gjennom fire Valdres-kommuner. Du får se seks nyere kirker, fem stavkirker, fire olavsminner, tre middelalder steinkirker, to relikvieskrin og mange andre kulturminner. Vi går stier, skogs-, gang- og bygdeveger i vakre kulturlandskap og flott natur. Opplev Valdres i sakte tempo, i både en ytre og en indre vandring! Meld deg ut av hverdagen og bli med oss!

Et viktig pilegrimsmål i middelalderen var St. Tomaskyrkja på Filefjell, dit vår veg går fra Hedalen stavkirke. Til St. Tomaskyrkja med undergjørende kraft kom folk fra hele Sør-Norge med gaver for å få igjen helsen. Vinden fra vest blåste gjennom Valdres da sagnet om Sunniva på Selje kom over fjellet, da biskopen i Svithuns-kirken i Stavanger var vår biskop, og da Thomas av Canterbury ble skytshelgen på Filefjell. Keltisk åndstradisjon med helliggjøring av naturen var en bærende kraft i kristningen av Valdres og levde videre her.

Pris kr 8000 inkluderer turledelse, guiding, overnatting, alle måltider, bagasjefrakt og følgebil. Frist for påmelding er 1. mai.

Earlybird pris kr 7500 ved påmelding innen 31. januar.

Opplysninger og påmelding til sekretær Liv Barbro Veimodet, tlf 416 74 669, epost lv564@kirken.no

Eventuelle ytterligere opplysninger hos turleder: Jahn Børe Jahnsen, tlf 918 17 950, epost jbjahnsen@gmail.com