Når

15/06/2022 - 28/07/2022    
00:00

Event Type

I 1997 gikk det ei vandring fra Oslo til Trondheim på den nymerkede kultur- og pilegrimsveien til Nidaros. Det markerte at nå var det merket og tilrettelagt for pilegrimsvandring i Norge. Kronprins Håkon Magnus erklærte under Olavsfesten 29. juli 1997 Pilegrimsleden for åpnet.

Nå er det 25 år siden pilegrimsleden ble åpnet og vi vil invitere til en jubileumsvandring mellom Oslo og Trondheim. På denne vandringen kan du være med hele veien, gå etapper eller være med på utvalgte dagsetapper.

Er du med hele veien eller etapper betaler du en pakkepris som dekker overnatting, måltider, bagasjetransport, vandringsleder og evt arrangementer underveis. Deltar du på dagsvandring er denne gratis, men du må ordne alt selv.

Jubileumsvandringen vil inneholde kulturhistorie, flott natur, arrangementer og gudstjenester.

På enkelte steder vil det bli en markering av 25 års jubileet.

Mer info og påmelding.