Hjertelig velkommen til årsmøtehelg i Trondheim! 

Tid: 29. – 31. mars 2019
Sted: Nidaros Pilegrimsgård

Pilegrimsfellesskapet St. Olav har gleden av å invitere til foreningens årsmøte. Det er lagt opp til en aktiv årsmøtehelg, med en kombinasjon av sosialt og faglig innhold.


PROGRAM

Fredag 29. mars    

Kl. 19-21    Velkommen til Trondheim og Nidaros Pilegrimsgård!

Vi legger opp til et uformelt, sosialt samvær og enkel bevertning i Nidaros Pilegrimsgård denne kvelden. Her blir det servering av Håvards fiskesuppe (laktosefri). Kontakt Håvard Karlsen tlf. 48887309, for å melde ca ankomsttid.


Lørdag 30. mars – Årsmøte i PSO (*)

Kl. 8.30      Registrering

Kl. 9 -10.30        Erfaringsutveksling mellom de lokale foreningene, á ca. 10 minutter fra hver forening. 

10.45         Årsmøtet starter 

Sakspapirene finner du her.

Kl. 12-13    Lunsj – servering av wraps, kaffe og kake

Kl. 13 –       Årsmøtet fortsetter 

Kl. 16         Pause med frukt og sjokolade

Årsmøte slutt

 

Medlemsmøte lørdag 30. mars

Hvis tidsrammen tillater det, vil det etter det formelle årsmøtet bli et medlemsmøte med innlegg/drøfting vedr. langtidsplanen for pilegrimssatsningen ”Veien fram mot 2037. Langtidsplan 2019 – 2037. Pilegrimsleden – En reise som berøre
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), herunder Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) har fått  i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide en langtidsplan for pilegrimssatsningen. 06.03 fikk vi fra prosjektleder/avdelingsdirektør Hans Morten Løvrød tilsendt ”Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsningen til høringsuttalelse”. Einar Vegge har vært med i prosjektgruppen som har utarbeidet planen, og vil legge fram utkastet til langtidsplan. Deretter drøfting. 

Avslutning senest kl. 17.30

Kl. 19         Felles 2-retters årsmøtemiddag med kaffe på Nidaros Pilegrimsgård 

Kommentar *: Hvis det blir tid i løpet av lørdag, blir det en liten vandring ute i frisk luft med pilegrimsprest Einar Vegge som guide.

Søndag 31. mars

Kl. 8.45      Vandring i Nidarosdomens historie og St. Olavs fotspor med Øystein Ekroll, førsteamanuensis ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR) 

Kl. 11         Gudstjeneste i Nidarosdomen

Kl. 12.30     Lunsj ved NPG – baguetter, kaffe og frukt

Kl. 13-15    Vandring med pilegrimsprest Einar Vegge

 

Påmelding og pris

Ved påmelding må det krysses av for hvilken «pakke» du ønsker. I prisen er inkludert alle måltider og pausemat, vandringer og evt. andre aktiviteter i den definerte perioden. Drikke til middagen lørdag kommer i tillegg.  

Alternative prispakker:  

A.   For hele helga fredag – søndag: 700 kr
B.   For hele helga unntatt fredagskveld: 600 kr 
C.    For kun lørdag: 500 kr 

Meld deg på så snart som mulig, til Vigdis Vormdal, tlf. 97597780,
e-post: vig-vor@online.no .
Endelig påmeldingsfrist 9. mars.
Husk å gi beskjed om evt. allergier. 

Innbetaling skjer innen fristen til kontonr. 0539 61 39369.

Overnatting

Du bestiller direkte til Nidaros Pilegrimsgård via e-post post@pilegrimsgarden.no /telefon 73525000, eller til alternativt overnattingssted i Trondheim.

Velkommen til ei engasjerende og interessant årsmøtehelg!

Med vennlig hilsen
Pilegrimsfellesskapet St. Olav
Vigdis Vormdal
styreleder

Invitasjon til årsmøtehelg i Trondheim 2019 – PDF