Vi ser fram til en pilegrimssesong der vi forventer at flere pilegrimer vandrer til Nidaros og at det derfor blir behov for flere pilegrimsverter i pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav – Nidaros organiserer den frivillige innsatsen ved pilegrimsmottaket, og torsdag 12. mai kl 18-21 inviteres alle som kan tenke seg å bidra som frivillig i pilegrimsmottaket, eller ønsker å vite mer om den lokale pilegrimsaktiviteten til møte i Nidaros pilegrimsgård.

Mer info om pilegrimskvelden og påmelding finner du her:

Velkommen til pilegrimskveld – en introduksjon til pilegrimsmottaket sesongen 2022