Redaksjonen for Pilegrim i dag har startet arbeidet med nr. 1-23, og inviterer pilegrimsvenner til å sende inn bidrag til bladet.

Vi ønsker både kortere og lengre bidrag, bidrag som ser tilbake og bidrag som ser fremover. Opplevelser fra pilegrimslivet du har lyst til å dele, refleksjoner som har blitt viktige for deg. Små notiser og korte fortellinger er også av interesse. Vi ønsker at magasinet skal informere om og inspirere til vandring på pilegrimsledene.

Vi vil gjerne ha bilder, – de er viktige i vårt magasin. Redaksjonen vurderer innkomne bidrag og husk; alle bidrag er velkomne!

Frist: Alt stoff sendes til redaksjon@pilegrimsfellesskapet.no innen 15. mars.

Redaksjonen består av Hans-Jacob Dahl, Vigdis Vormdal, Helene Selvik og Laila Støen.

Til orientering: Lengre bidrag ca.15 000 tegn inkl. mellomrom + 3-8 bilder, kortere bidrag ca. 5 000 tegn inkl. mellomrom + 2-5 bilder.