Magasinet Pilegrim i dag utgis av Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) i samarbeid med de regionale pilegrimssentrene. Magasinet utkommer to ganger i året, i forkant av årets sesong i april – mai, og i etterkant av sesongen i november – desember.

Medlemmer i pilegrimsforeninger tilknyttet PFN har abonnement inkludert i medlemskontingenten. For andre er det mulig å tegne abonnement på Pilegrim i dag. Et årsabonnement koster kr 300 for to utgaver, fritt tilsendt i Norge.

Abonnement bestilles pr e-post til forbundet@pilegrimsfellesskapet.no. Abonnementet fornyes automatisk, og gjelder til det sies opp.

Forside Pilegrim i dag 1-2023