Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva er organisert som ei stifting.  I vedtektene heiter det m.a. at fellesskapet skal fremje interesse for og bidra til auka pilegrimsferd langs kysten av Vestlandet. Ein ynskjer å stimulere til kristne fellesvandringar og å legge til rette for frivillig innsats. Fellesskapet vil utfordre menneske til å vere pilegrimar, men ein ynskjer og å ta godt i mot pilegrimar langs leia og utfordre til gjestfridom.

Styreleiar: Knut Magne Nesse, tlf 917 13 275, epost: knut.magne.nesse@kinn.kyrkja.no

Styremedlemmer:

Kari Leine Balog

Bjørn Magne Hansen

Kari Morvik

Marta Grønstad Hvidsten

 

Forside