Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva er organisert som ei stifting.  I vedtektene heiter det m.a. at fellesskapet skal fremje interesse for og bidra til auka pilegrimsferd langs kysten av Vestlandet. Ein ynskjer å stimulere til kristne fellesvandringar og å legge til rette for frivillig innsats. Fellesskapet vil utfordre menneske til å vere pilegrimar, men ein ynskjer og å ta godt i mot pilegrimar langs leia og utfordre til gjestfridom.

Styreleiar: Kari Morvik, tlf. 907 34 161, epost: kari.morvik@outlook.com

Styremedlemmer:

Bjørn Magne Nesse

Kari Leine Balog

Marta Grønstad Hvidsten

Knut Arne Vadøy

Jorund Levorstad

 

Informasjon om Sunnivaleia.