Vedtekter

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo ble stiftet og vedtekter fastsatt søndag den 21. november 2010. Vedtektene ble revidert på ordinært årsmøte 23. mai 2012 og på ordinært årsmøte 23. mai 2019.
Last vedtektene ned som PDF eller Word.

 

Årsmøter

2020: Saksdokumenter, Protokoll

2019: Saksdokumenter, protokoll for ordinært årsmøte, protokoll for ekstraordinært årsmøte

2018: Årsberetning, Protokoll

2017: Saksdokumenter, Protokoll

2016: Saksdokumenter, Protokoll

2015: Saksdokumenter, Protokoll

2014: Saksdokumenter, Protokoll

2013: Protokoll

2012: Referat