Velkommen til suppemøte torsdag 10. januar 6. kl. 17.00 på Nidaros Pilegrimsgård.


– etterpå blir det et påfølgende medlemsmøte kl.1800 med tema:
Høring – rapport fra arbeidsgruppe for framtidig organisering av PSO.
Det vises til utsendt rapport. Vigdis Vormdal informerer. Drøfting.

Pris for suppe med brød og kaffe er kr 60,-

For at vi skal vite hvor mye suppe som skal lages, er det nødvendig med påmelding til:
Håvard Karlsen (havard.karlsen@ntnu.no) 488 87 309 innen onsdag 9. januar kl 12:00.