Når

15/04/2023    
09:30 - 15:00

Hvor

Lovisenberg kirke
Lovisenberggata 9, Oslo, 0456, Oslo

Event Type

Kart utilgjengelig

Årsmøtet for Pilegrimsforbundet i Norge blir avholdt i Oslo lørdag 15. april.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet, det vil si innen 10. mars.

Informasjon om program, årsmøtesaker, mv.

Vedtekter for Pilegrimsforbundet i Norge, der det framgår hvor mange delegater den enkelte forening har.