Kart utilgjengelig
Pilegrimsfellesskapet St. Thomas, arrangerer hvert år en organisert vandring fra Hedalen stavkirke til St. Thomas kyrkja på Filefjell. 8 dagers vandring – ca. 160 km.
Påmelding fellesturen til: Liv Barbro Veimodet – e-post: lv564@kirken.no
Spørsmål for øvrig: Eli Vatn – e-post: ev869@kyrkja.no