Når

08/07/2021    
09:00 - 20:30

Hvor

Jondal ferjekai
Ullensvang, Ullensvang

Event Type

Kart utilgjengelig

Øvre Krossdalen Grendalag og Jondal sokneråd inviterer til ein utruleg flott tur i storslagen vestlandsnatur.

KL 09.10 Frammøte Jondal ferjekai

Kl 09.40 Pilegrimstur langs pilegrimsvegen nord for fonna. Krevende dagstur på vel 14 km med bratt oppstigning.

Ca kl 20.30 Retur Jondal

Turleiar er kantor Anne Karin Stormyr

Turkontingent: vaksne kr 250, born kr 100. ekskl. skyss

Påmelding innan 5. juli til anne.karin.stormyr@ullensvang.kyrkjer.no, evt. mobil 913 94 982.

For meir info – sjå www.jondalkyrkje.no og www.ullensvang.kyrkjer.no