Bli med PSO på vandring fra St. Olavsspranget til Nidarosdomen lørdag 12. september. Vandreleder er Aage Gram.
Ta buss nr. 21 Trollahaugen fra Kongens gt. K1 kl. 10:19.
Vi går via Holstvollen til St. Olavsspranget, og videre via Holstdammen, Nydammen og Svarttjønna, deretter Driftfsveien og Strandlinja til Theisendammen, derfra ned langs Ilavassdraget og til domkirken. Ca. 13 km.
Ta med mat og drikke!
Skulle du ønske å være med på bare siste del, kan du vente på oss nedenfor fossen, ovenfor brua på Hanskemakerbakken. (uten at vi kan angi tidsestimat)
Pga. evt. smittesporing må alle deltakere melde seg på skriftlig, med fullt navn og telefonnummer, enten på e-post til nidaros.pilgrim@gmail.com eller SMS til 90147246.
Velkommen til vandring!
Arr. Nidarosutvalget, Pilegrimsfellesskapet St. Olav
Bilde lånt fra wikipedia commons, Cato Edvardsens foto.

Fb lenke: https://www.facebook.com/events/3367223066647551