Når

24/06/2023 - 28/06/2023    
00:00

Event Type

Villrede inviterer til «Villredevandring».

Villrede er en frivillig organisasjon som er lokalisert i Trondheim. Foreningen har et forebyggende folkehelseperspektiv og ønsker å rette oppmerksomheten mot psykisk helse og «0-visjonen» mot selvmord. Målgruppa er etterlatte og berørte etter selvmord, og andre som er interesserte i dette viktige arbeidet. I vid forstand kan målgruppen forståes som hele samfunnet.

Villrede er en livssynsnøytral organisasjon og ønsker å være synlig gjennom aksjoner, temakvelder, opplysningsarbeid og andre aktiviteter som fremmer foreningens formål. Derfor inviterer vi til Villredevandring 2023!

Turledere for vandringen vil være Einar Vegge, og søstrene Trude og Mette Meidell.

Pris kr 6490

Mer informasjon og påmelding