Velkommen til årsmøte og seminar i Trondheim
Tid: 20. – 22. april 2018

Pilegrimsfellesskapet St Olav har gleden av å invitere medlemmer
til seminar og til foreningens årsmøte.

Programmet for fredag og lørdag er laget i samarbeid mellom «Venneforeningen for Olavsalteret i Roma», Nidaros pilegrimsprest, Styret i PSO og Nasjonalt pilegrimssenter.

Fredag 20. april Kl 19-21

Ordføreren gir en mottakelse i Herresalen, Erkebispegården.
Trondheim kommune innbyr medlemmer i Pilegrimsfellesskapet St Olav, Venneforeningen for Olavsalteret i Roma og representanter for Nidaros bispedømme.
– Kulturelt innslag ved kvartett fra TrondheimSolistene
– Pilegrimsmeny (til å bli mett av)
– Hilsener

Lørdag 21. april

10.00-15.00     SEMINARET «KLEMENSKIRKE, OLAVSKULT OG PILEGRIMSMÅL» Øysteinssalen, Erkebispegården
10.00 Velkomst og møteledelse ved Nidarosdomens restaureringsarbeider
/Nasjonalt pilegrimssenter
10.10 – 10.20  Nidaros biskop Herborg O. Finnset: Åpningshilsen
10.20 – 11.00  Arkeolog Anna Petersén: Utgravningene av Klemenskirken i Nidaros.
Presentasjon av kirkestadiene med særlig vekt på hvordan alteret utvikles.
– b e i n s t r e k k –
11.10 – 11.30  Pilegrimsprest Einar Vegge: Klemens av Roma og påvirkning fra øst: Perspektiver på anvendelsen av Klemenskulten i Nidaros.
11.30 – 12.00 Forsker Øystein Ekroll: Utviklingen av Olavskulten med utformingen av oktogonen i Nidaros. Den kongelige og Kristus-like martyr.
12.00 – 12.45 LUNSJ, serveres i foajeen
12.45 – 13.15 Vår tids Nidaros-pilegrimer –  Nasjonalt Pilegrimssenter/NDR
13.20 – 13.40 Pilegrimsvertskap i dag – leder av Pilegrimsfellesskapet St.Olav Gunnar Prytz Leland
13.45 – 14.15 Prosjektleder Borghild Lundeby: Norge i 1000 år. Planer for dekaden fram mot Nasjonaljubileet Stiklestad 2030.
14.20 – 14.40 Prorektor Helene Lund En katolsk respons på planene fram mot Nasjonaljubileet.
14.40 – 15.00 Plenumssamtale og oppsummering
– p a u s e –
16.00-18.00 Samling på Pilegrimsgården for Pilegrimsfelleskapet St Olav med informasjon fra styret og fra de lokale foreningene.

Fri kveld. Ingen felles middag.

Søndag 22.april

09.30   Historisk vandring med Einar Vegge.
11.00   Gudstjeneste i Nidarosdomen.
12.30   Nidaros Pilegrimsgård Landgang, kaffe og kake (må bestilles på forhånd).

Alternativt: Kaffe og kake (må ikke bestilles på forhånd).

13.30 -15.30    Årsmøte med ordinære årsmøtesaker
Sakliste til årsmøtet 2018
 1. Velkomst og godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av ordstyrer, to protokollførere og to til å underskrive protokoll
 3. Årsmelding for PSO 2017
 4. Resultatregnskap for PSO 2017 – Balanseregnskap for PSO 2017Revisjonsberetning for PSO 2017
 5. Kontingent for PSO 2019
 6. Budsjett for PSO 2018
 7. Valg til styret samt av revisor og valgkomite
 8. Notat fra styret – Utredning om framtidig organisering av PSO til årsmøte 2018
 9. Forslag fra Kaare Fleten – Godkjenning av ny pilegrimsled
 10. Takk
  Avslutning

Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet (Vedtekter for PSO § 5) d.v.s. senest 19. mars.

Pris: Årsmøte, seminar og alle måltider: 600 kr.

Fredag gratis for PSOs deltakere

Pris for deltagelse lørdag: 500 kr.
Pris for landgang, kaffe og kake på søndag: 150 kr. Alternativt: Kaffe og kake: 60 kr.

Påmelding til årsmøtet

via e-post til Gunnar Prytz Leland: gunnar.prytz@hotmail.com.
Deltakere som ønsker å delta på seminaret  eller ønsker landgang på søndag, må melde fra om dette innen 6. april kl 13.00. Vi ber om at du oppgir navn og ønsket servering via e-post.

Beløpet innbetales innen 6. april til Pilegrimsfellesskapet St Olav, konto 0539.61.39369. Husk å skrive navn i merknadsfelt på giro/nettbank.

Overnatting på Nidaros Pilegrimsgård

Overnatting bestilles til Nidaros Pilegrimsgard på e-post: post@pilegrimsgarden.no eller på telefon 735 25 000. Det er lurt å bestille så snart som mulig pga begrenset antall rom. Gi beskjed om at du ønsker rom som Pilegrimsfellesskapet St Olav har reservert.

Bidrag: Som tidligere dekker PSO utgifter til reise med inntil 1000,- for hver lokal/regional forening som har lang vei.

Kontakt meg gjerne på gunnar.prytz@hotmail.com

Med vennlig hilsen
Pilegrimsfellesskapet St. Olav
Gunnar Prytz Leland
styreleder

2018 Årsmøte Innbydelse med sakliste