Styret i Pilegrimsforbundet i Norge ønsker velkommen til årsmøtet 2024. Årsmøtet blir avholdt i Mariakirken på Granavollen lørdag 20. april, der Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten er vertskap.

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av våre medlemsforeninger. Kun delegater har stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet, det vil si senest 15. mars. Forslag sendes til: forbundet@pilegrimsfellesskapet.no

Program:

 • Kl 1030: Ankomst, kaffe, registrering.
 • Kl 11: Årsmøte
 • Kl 13: Lunsj i pilegrimssenteret og Kari serverer pilegrimskake Santiago
 • Kl 14: Vandring til prestegårdshagen
 • Kl.15: Omvisning i Søsterkirkene v/ kulturansvarlig Kari Røken Alm
 • Kl.16: Pilegrimsmesse v/ sokneprest i Gran/ Tingelstad Therese Wagle Bazard. Vår kantor Natalia Medvedeva spiller pilegrimsmusikk i etterkant
 • Kl.17: Avslutning

Saker til behandling, jf Vedtekter for PFN § 4 Årsmøtet:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.
 3. Godkjenne årsmelding
 4. Godkjenne revidert regnskap
 5. Godkjenne budsjett
 6. Fastsette kontingent
 7. Innkomne forslag
 8. Valg

Hver forening melder inn navn på sin(e) delegat(er). Andre medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet kan melde seg på direkte. Pris per person kroner 250 for servering (kaffe, lunsj mm).

Påmelding og betaling innen 13. april på epost til forbundet@pilegrimsfellesskapet.no, konto 1506.75.74572 eller Vipps #802989.