Innkalling til årsmøte. Igjen kan vi kalle inn til årsmøte. Det holdes søndag 11. mars kl. 18.00 på Pilegrimssenteret (Handelslagsbygningen på Granvollen)

Møtet er åpent for alle interesserte. Enkel kaffe og servering.
Etter årsmøtet vil Hans Erik Raustøl kåsere med et tilbakeblikk over RiHaTos fem første år.

Vanlige årsmøtesaker iht. vedtektene (vedlagt):
1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Velge ordstyrer og protokollfører
og to til å undertegne protokollen
3. Godkjenne årsberetning (vedlagt)
4. Godkjenne revidert regnskap (se utdrag i årsberetning)
5. Godkjenne budsjett og fastsette kontingent – forslag uendret kontingent
6. Valg – alle valg forberedes av valgkomitéen: Olaf Nøkleby, Lena Rós Matthiasdottir og Rune Meier

Styret og Pilegrimssenteret vil orientere om planer for sesongen.
Ingen innkomne saker (fristen er ikke utløpt) som det skal gjøres vedtak i, men underveis åpnes for meningsutveksling uten formelle vedtak.

RiHaTo
Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten
I samarbeid med Pilegrimssenter Granavollen
Peder Gjerdrum (leder)
Mail: rihato@online.no

Årsmelding RIHATO 2017

Vedtekter RiHaTo 2016-02-21