Velkommen til årsmøte i PSO – på e-post

Årsmøtet for PSO i 2020 gjennomføres på e-post, på følgende måte:

 • Årsmøtesaker med forslag til vedtak sendes ut på e-post innen 20. mars 2020. Styreledere i lokalforeningene bes videresende til sine medlemmer.
 • Alle direktemedlemmer av PSO og medlemmer av PSOs lokalforeninger har stemmerett.
 • Innspill, kommentarer, spørsmål og benkeforslag sendes på e-post til post@pilegrimsfellesskapet.no, innen 30. mars.
 • Styret behandler alle innkomne forslag i sitt møte 31. mars, og sender nytt forslag ut til avstemning innen 7. april.
 • Stemmer avgis på e-post innen 20. april.
 • Resultater av stemmegiving sendes ut innen 30. april.

Det planlegges en samling til høsten, styret vil komme med mer informasjon om dette.
De som har betalt for deltakelse på årsmøtet 20. – 22. mars får pengene refundert.

Samlede årsmøtepapirer 2020 finner du her – se bort fra sak 7 – se ellers sakliste under.

Saker:

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
   Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
  2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.
   Forslag til vedtak:
   Ordstyrer: styreleder Ingrun Jule
   Protokollførere: sekretær Helene Selvik og Vigdis Vormdal.
   Protokollunderskrivere: Peder Gjerdrum og nestleder Liv Aastad.
  3. Godkjenne årsmelding. Se vedlegg.
  4. Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.
  5. Godkjenne revidert regnskap. Se vedlegg.
   Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
  6. Godkjenne budsjett. Se vedlegg.
   Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes.
  7. Fastsette kontingent
   Styret har ikke forslag om endring av kontingent.
   Forslag til vedtak: Kontingent forblir uendret.
  8. Behandling av innkomne forslag: SAKEN UTGÅR.
   Styret har ikke mottatt forslag til saker.
   Styret vil takke for alle gode innspill vi fikk på og etter medlemsmøtet den 18. januar. Vi opplevde møtet som konstruktivt og kreativt, med god dialog mellom møtedeltakerne. På bakgrunn av alle forslagene som kom inn vil vi initiere en samtale i grupper og plenum under årsmøtet. Her vil vi presentere de oppgaver styret ønsker å prioritere i 2020, og be om årsmøtets innspill på dette. Vi vil berøre temaer som rekruttering, kontakt mellom styre og lokalforeninger, stemmerettsordning, kurs, vandringer, møter, pilegrimsmottaket, medlemsblad og økonomi.  Arbeidet kan danne grunnlag for en fremtidig strategiplan for PSO. Det vil også være mulig å gi innspill fra lokalforeningene etter årsmøtet.
  9. Valg
   Valgkomiteen legger fram forslag til valg av styre og valg av revisor.
   Styret legger fram forslag til valg av valgkomite.
   Forslag til vedtak: Se valgkomiteens innstilling.
   Som neste års valgkomite foreslår styret: Einar Vegge, Peder Gjerdrum og Susan Boyd.

  For styret

  Ingrun Jule, leder.


  Styret i PSO har vedtatt å avlyst årsmøtet. Dette på grunn av risiko knyttet til koronaviruset. Styret kommer med mere informasjon og eventuelt ny dato for årsmøtet når vi har mere oversikt over situasjonen.

  Hjertelig velkommen til årsmøtehelg i Trondheim! 

  Tid: 20. – 22. mars 2020
  Sted: Erkebispegården 2. etasje med overnatting og mat på Nidaros Pilegrimsgård

  Pilegrimsfellesskapet St. Olav har gleden av å invitere til foreningens årsmøte. Det er lagt opp til en aktiv årsmøtehelg, med en kombinasjon av sosialt og faglig innhold.

   ÅRSMØTE 2020
  Fredag 22. mars
  Kl 19-21Velkommen til Trondheim og Nidaros Pilegrimsgård!
  Vi legger opp til et uformelt, sosialt samvær og enkel bevertning i Nidaros Pilegrimsgård denne kvelden.
  Lørdag 21. mars - Årsmøte m.m
  Kl 8.30Registrering – Erkebispegården, 2. etasje
  Kl 9 -10.30Årsmøte starter
  Kl 10.45 – 12.00Omvisning i Klemenskirken for å se den nye utstillingen.( du kan se mere her: www.historisketrondheim.no)
  Kl 12-13 Lunsj – Nidaros pilegrimsgård
  Kl 13.00Årsmøtet fortsetter i Erkebispegården
  Kl 16 Pause med frukt og sjokolade
  Årsmøte fortsetter
  Kl 19Felles 2-retters årsmøtemiddag med kaffe på Nidaros Pilegrimsgård
  Søndag 22. mars
  Kl 8.45 Vandring med Einar Vegge med det nye middelalderkartet som utgangspunkt
  Kl 11.00Gudstjeneste i Nidarosdomen
  Kl 12.30Lunsj i Nidaros pilegrimsgård
  Kl 13.20Avslutning


  Påmelding og pris
  Ved påmelding må du beskrive hvilken «pakke» du ønsker under melding. Inkludert i prisen er alle måltider og pausemat, vandringer og evt. andre aktiviteter i den definerte perioden. Drikke til middagen lørdag kommer i tillegg.

  Alternative prispakker:

  1. For hele helga fredag – søndag: 700 kroner
  2. For hele helga unntatt fredagskveld: 500 kroner
  3. For kun lørdag: 500 kroner

  Det er fint om du melder deg på så snart som mulig på e-post til post@pilegrimsfellesskapet.no.
  Endelig påmeldingsfrist 28. februar 2020.
  Husk å gi beskjed om diettbehov når du melder deg på.
  Innbetaling skjer innen fristen til kontonr. 0539.61.39369

  Overnatting: Du bestiller direkte til Nidaros Pilegrimsgård via epost post@pilegrimsgarden.no /telefon 73 52 50 00, eller til alternativt overnattingssted i Trondheim. For dere som skal overnatte i pilegrimsgården er det fint om dere gjør dette så snart som mulig pga reservasjon av rom.

  Velkommen til ei engasjerende og interessant årsmøtehelg!

  Med vennlig hilsen styret i
  Pilegrimsfellesskapet St. Olav