Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) ble stiftet 7. desember 2021 under ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO).

I henhold til vedtak i den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes det årsmøte for både PFN og PSO i Trondheim den 23. april. Medlemmer kan velge å delta på ett av årsmøtene eller begge.

Mer info finner du her.