Årsmøter i PSO og PFN 23. april 2022

Årsmøter i PSO og PFN 23. april 2022

Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) ble stiftet 7. desember 2021 under ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO). I henhold til vedtak i den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes det årsmøte for både PFN og PSO i Trondheim den 23....