Årsmøter i PSO og PFN 23. april 2022

Årsmøter i PSO og PFN 23. april 2022

Pilegrimsforbundet i Norge (PFN) ble stiftet 7. desember 2021 under ekstraordinær generalforsamling i Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO). I henhold til vedtak i den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes det årsmøte for både PFN og PSO i Trondheim den 23....

Stoff til Pilegrim i dag nr 1-2022

Redaksjonen for Pilegrim i dag har startet arbeidet med nr. 1-22, og inviterer alle pilegrimsvenner til å sende inn bidrag til bladet. Vi ønsker både kortere og lengre bidrag, bidrag som ser tilbake og bidrag som ser fremover. Opplevelser fra pilegrimslivet du har...
Økonomireglement for PSO

Økonomireglement for PSO

Her finner du reglement for økonomi i PSO. 0. Økonomireglement for-PSO – vedtatt 04.06.2019 1. a Kontoplan – PSO vedtatt 04.06.2019 1. b Budsjett og kontingent for PSO 2019 2. Rollebeskrivelse i PSO – vedtatt 04.06.2019 3. Kassetellingsskjema –...